Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Beroepsmogelijkheden

De behoefte aan geestelijke verzorging groeit in de samenleving en het vakgebied ontwikkelt zich snel.  Met deze opleiding heb je een stevige uitgangspositie op de arbeidsmarkt. Afgestudeerden komen in uiteenlopende werkvelden terecht.


Na de master Humanistiek kun je aan de slag in de gezondheidszorg (ziekenhuizen, GGZ-instellingen, eerstelijnszorg, sociaal domein, ouderenzorg, jeugdzorg, revalidatie, gehandicaptenzorg), de krijgsmacht, justitie, politie, vluchtelingenwerk, overheid (zoals gemeenten, adviesorganisaties) en maatschappelijke of levensbeschouwelijke organisaties. Ook kun je promotieonderzoek doen aan de Graduate School van de Universiteit voor Humanistiek of aan een andere universiteit.

Brede opleiding

In de opleiding is veel aandacht voor zingeving, levensbeschouwelijke ontwikkeling, ethische en maatschappelijke vraagstukken. Je ontwikkelt veel verschillende vaardigheden waarmee je in de geestelijke verzorging of aanverwante gebieden aan de slag kunt gaan. Begeleiding bij zingevingsvragen in een maatschappelijke context 

In de master Humanistiek leer je mensen, groepen en organisaties te begeleiden bij zingevingsvragen en ethische vragen. Je leert deze ook te plaatsen in een bredere maatschappelijke context. Dit is een belangrijke competentie die je nodig hebt als geestelijk verzorger als ook voor andere functies, zoals die van vertrouwenspersoon, loopbaan- of levensloopbegeleider of coach.

Professionalisering en vorming

In de master leer je ook onderwijs te ontwerpen en uit te voeren. De focus op vorming en professionalisering is essentieel in het vak van geestelijk verzorger, maar ze bieden ook een goede basis voor je als je als trainer, onderwijsontwikkelaar of als docent in het hoger onderwijs aan de slag wilt.

Beleidsanalyse, -advies en -ontwikkeling

Je verdiept je in ethische vraagstukken in maatschappelijke organisaties, overheidsinstellingen en het bedrijfsleven. Je krijgt inzicht in actuele vraagstukken rondom de maatschappelijke opdracht en verantwoordelijkheid van organisaties. Ook behandelt de studie vragen over ethiek en integriteit. Je leert beleid te analyseren, ontwikkelen en implementeren, en erover te adviseren. Zo leer je ethische en levensvragen te plaatsen in de complexe maatschappelijke context van nu. Niet alleen is deze competentie van belang voor het vak van geestelijk verzorger, maar ook als je als adviseur of beleidsmedewerker aan de slag wilt gaan.

Wetenschappelijk onderzoek

Je leert wetenschappelijk onderzoek te doen. Na afronding van de master ben je een gekwalificeerd onderzoeker in zingevings- en humaniseringsvraagstukken. Als geestelijk verzorger heb je deze competentie nodig om het vak verder te helpen ontwikkelen en profileren en om onderzoek in de eigen organisatie kritisch te kunnen beoordelen en aanjagen.

Verder lezen