Deze website maakt gebruik van cookies

Meer informatie>

Naar de inhoud

De mooiste studie is de mens
Home Onderzoek Onderzoek aan de UvH

Onderzoek aan de UvH

De Universiteit voor Humanistiek richt zich in haar onderzoek op het bevorderen van een humane samenleving en een zinvol bestaan voor ieder mens. Onderzoek dat geïnspireerd is door het humanistisch gedachtegoed. Onderzoek dat zich richt op de vraagstukken van zingeving en humanisering, afzonderlijk en in hun onderlinge samenhang. Steeds gaat het daarbij om mensen, organisaties en de samenleving.


Praktijkgericht en wetenschappelijk

Kennisontwikkeling is geen doel op zich. Wij vinden het belangrijk om kennis in praktijk te kunnen brengen. Dat betekent wat ons betreft niet alleen dat resultaten van wetenschappelijk onderzoek worden vertaald naar hun toepassing in praktijksituaties. Het betekent ook dat wij bij ons wetenschappelijk onderzoek kennis in en samen met praktijkvelden ontwikkelen. De praktijkvelden zijn zoveel mogelijk betrokken bij de formulering van de onderzoeksvraag en nemen waar mogelijk deel aan de uitvoering van het onderzoek.


Interdisciplinair en normatief

De centrale vraagstukken van de humanistiek –zingeving en humanisering– vereisen een interdisciplinaire aanpak, geïnspireerd door reflectie op normen en waarden. De UvH stimuleert de ontwikkeling van interdisciplinaire concepten en perspectieven door het onderzoek te concentreren op een beperkt aantal projecten. In deze projecten werken wetenschappers van diverse disciplines samen, zoals de filosofie, sociologie, psychologie, pedagogiek, geschiedenis, wetenschappen van religie en levensbeschouwing, levenswetenschappen en wetenschapstheorie en methodologie. De wetenschapstheoretische en methodologische vragen die met deze normatieve interdisciplinaire aanpak verbonden zijn, worden zo een integraal onderdeel van het onderzoeksprogramma.


Een humanisme voor de 21e eeuw

Het onderzoek van de UvH is niet alleen geïnspireerd door levensbeschouwelijke vragen. Het tracht ook bij te dragen aan de verdere filosofische verankering en ontwikkeling van humanisme als een op zichzelf staande levensbeschouwing.