Deze website maakt gebruik van cookies

Aanmelden en de studiekeuzecheck

Heb je je een goed beeld gevormd van de studie bijvoorbeeld door open dagen te bezoeken of een proefcollege te volgen? 

Heb je gekeken of je bij de start van de studie aan de toelatingseisen voldoet?

Aanmelden

Je moet je aanmelden via Studielink vóór 1 augustus. Studielink is de landelijke inschrijfportal voor het Hoger Onderwijs. Om Studielink te kunnen gebruiken heb je een DigiD nodig.


Aanmelden via Studielink


Meer informatie over de aanmeldprocedure

Meer informatie over Studielink


De Universiteit voor Humanistiek ontvangt je aanmelding van Studielink en start de verdere procedure. 


Je ontvangt:

• van de Universiteit voor Humanistiek of Studielink een e-mail met het verzoek eventuele aanvullende informatie aan te leveren voor je inschrijving

• informatie over de hoogte en betaling van je collegegeld

• als je je voor 1 mei aanmeldt dan krijg je per e-mail een uitnodiging voor de eerste stap van de studiekeuzecheck (online vragenlijst). Aan het eind van die vragenlijst kun je aangeven of je mee wilt doen met het proefstuderen.

Studiekeuzecheck: past humanistiek bij jou? 

(Let op: dit geldt alleen voor studenten die zich vóór 1 mei hebben aangemeld voor de studie)


De studiekeuzecheck omvat de volgende onderdelen:


•Online vragenlijst 1: door deze vragenlijst krijg je een beeld van studeren aan de Universiteit voor Humanistiek en in hoeverre de studie bij jou past.


•Proefstuderen: je komt naar de Universiteit voor Humanistiek om samen met andere studiekiezers een onderwijsdag te volgen. Je bereidt je daarop voor door literatuur te bestuderen. In de colleges en werkgroepen krijg je feedback op je voorbereiding en deelname. 


•Online vragenlijst 2: na de proefstudeerdag krijg je een tweede vragenlijst om terug te kijken op het proefstuderen. De tweede vragenlijst maakt duidelijk of de bachelor Humanistiek en het studeren aan de Universiteit voor Humanistiek ook in de praktijk bij je past.


•Studiekeuzeadvies: op basis van de twee vragenlijsten en de uitslag van de toets, krijg je uiterlijk drie weken nadat je de ’Online vragenlijst 2’ hebt ingevuld een definitief (niet-bindend) studiekeuzeadvies. Let op: je moet aan alle bovenstaande activiteiten van het traject deelgenomen hebben om het studiekeuzeadvies te ontvangen.

•Studiekeuzegesprek: als de activiteiten van de studiekeuzecheck of het studiekeuzeadvies daartoe aanleiding geven, kun je een gesprek aanvragen met de studieadviseur. 

De proefstudeerdag vindt plaats op 3 juni. 


Deelname aan de studiekeuzecheck is niet verplicht, maar wel een recht, mits je je tijdig aanmeldt. Aan het eind van het traject ontvang je van de UvH een advies of de studie bij jou past. Is dat niet het geval, dan heb je nog de tijd om een andere studie te zoeken. Het advies is niet bindend.


* Alleen als je je vóór 1 mei hebt aangemeld bij ten minste 1 opleiding in het hoger onderwijs behoud je je landelijke toelatingsrecht. In andere gevallen kan, afhankelijk van de opleiding / instelling, je inschrijving worden geweigerd. De UvH zal je inschrijving niet weigeren als je je niet voor 1 mei hebt aangemeld voor Humanistiek, maar is je aanmelding pas na 1 mei binnen dan kun je niet meer deelnemen aan de studiekeuzecheck.

Bachelor Humanistiek