Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Dies Natalis

De Dies Natalis, de verjaardag van de universiteit, wordt jaarlijks gevierd op 29 januari. Elke vijf jaar is er een bijzondere viering, waarin eredoctoraten worden uitgereikt. 

35ste Dies Natalis

De Universiteit voor Humanistiek vierde op 29 januari 2024 haar 35ste Dies Natalis met de toekenning van twee eredoctoraten aan prof. dr. Kristján Kristjánsson en econoom en journalist drs. Sheila Sitalsing.

Eerdere Dies-vieringen:

2023: Thuis in de wereld
Het gedeelde, internationale leven komt met kansen, maar ook met uitdagingen. Hoe hebben we verre academische landschappen tot nu toe verkend? Wat leren we daarvan? Hoe bewaren we onze mooie plek en taal en verbinden we toch met andere horizonten? Tijdens de 34e verjaardag van onze universiteit dachten we met alle medewerkers kritisch en creatief na over onze plek in de wereld. Fazal Rizvi en Annelies van Eenennaam gaven hun visies op Thuis in de wereld en cartopologe Marlies Vermeulen nam ons mee naar onze verbeelding.


2022: Verweven leven, een andere kijk op ons bestaan

Tijdens onze 33e (online) Dies Natalis op vrijdag 28 januari 2022 verkenden we perspectieven en methodieken waarmee we morele vragen in relatie tot onze klimaatcrisis onderzoeken. We gingen in gesprek met bioloog en filosoof Andreas Weber die een Enlivenment-perspectief ontwikkelde als alternatief voor het Verlichtingsdenken. Wat is betekenisvol leven in een rechtvaardige en zorgzame samenleving vanuit een verweven wereldbeeld? Hoe houden we rekening met andere bestaansvormen, met toekomstige generaties?


2021: Diversiteit en Inclusie

In ons strategische beleid voor de komende jaren is diversiteit en Inclusie één van de speerpunten. De Dies Natalis 2021 van vrijdag 29 januari 2021 vormde het startpunt van activiteiten rondom dit thema. Medewerkers en (oud) studenten gingen online in gesprek met de Amerikaanse hoogleraar Anthony Pinn van Rice University in Houston.  Hij schreef onder andere het boek When Colorblindness isn’t the answer. Humanism and the challenge of Race. Tijdens de Dies waren er ook online workshops over verschillende dimensies van diversiteit en inclusie. 


2020: Inspirerend leiderschap. Voorbij de regels

In een wereld die steeds ingewikkelder wordt, is de roep om leiderschap begrijpelijk. Maar wat vraagt deze complexe tijd eigenlijk van leiderschap? In de Dieslezing van 29 januari gaf VU-hoogleraar Gerda van Dijk een schets van leiderschapskwaliteiten en wees ze er op hoe belangrijk het is om menselijke waarden niet ondergeschikt te maken aan korte termijn resultaten, regels en systemen.


2019: The Art of Listening and Deaccelerating our Way of Life

Dinsdag 29 januari 2019 vierde de Universiteit voor Humanistiek haar zesde lustrum met de Dies Natalis The Art of Listening and Deaccelerating our Way of Life. Tijdens deze plechtigheid werden eredoctoraten uitgereikt aan drie gerenommeerde wetenschappers, die ieder een grote inspiratiebron zijn voor het onderzoek en onderwijs van de universiteit: George Fitchett, Philip Kitcher en Hartmut Rosa. Journaliste en columniste Sheila Sitalsing verzorgde de keynote van deze middag met de lezing Stop de tijd!


2018: Waardigheid als menselijk streven
De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens benadrukt het belang van menselijke waardigheid en stelt dat mensen gelijk zijn in waardigheid en rechten. Maar wat houdt waardigheid in? De 29e verjaardag stond in het teken van waardigheid. De keynote werd verzorgd door Jeannette Pols, werkzaam bij de sectie Medische Ethiek van het AMC. Alistair Niemeijer, Jante Schmidt (PhD) en  Nicole Immler vertelden kort over hun onderzoek. Dagvoorzitter was Ilona Hofstra, voormalig IKON-journalist.


2017: Colourful thoughts

Een feestelijke bijeenkomst georganiseerd in samenwerking met studenten en vluchtelingen van Het Wereldhuis. Eerstejaars promovendus Renate Schepen vertelde wat zij leerde van Afrikaanse filosofie.

http://www.uvh.nl/hoorcolleges/wat-we-kunnen-leren-van-afrikaanse-filosofie


2016: Laboratorium van de verwondering

Hoe lukt het om steeds weer met nieuwe ogen naar de wereld te kijken, om vanuit de verwondering het denken te vernieuwen? Finn Thorbjørn Hansen heeft jarenlange ervaring met zogenaamde 'Wonderlabs’: bijeenkomsten waarin hij met professionals uit verschillende maatschappelijke domeinen probeert via de verwondering creativiteit aan te boren en vernieuwing te realiseren.2015: Hoe vrijwillig is vrijwilligerswerk?

Door de herziening van de verzorgingsstaat neemt de druk op vrijwilligers sterk toe. Er worden meer vrijwilligers gezocht voor meer complexe taken. Zit er nog wel rek in vrijwilligerswerk? Kunnen vrijwilligersorganisaties dit nog wel aan? Discussies en workshops met en voor professionals en vrijwilligers.