Deze website maakt gebruik van cookies

Dies Natalis

De Dies Natalis, de verjaardag van de universiteit, wordt gevierd rond 29 januari. Het programma begint met de uitreiking van de Leo Polak scriptieprijs. Na een gastlezing is er vaak een programma met workshops en debat in ons gebouw aan de Kromme Nieuwegracht. Elke vijf jaar is er een bijzondere viering, waarin eredoctoraten worden uitgereikt. In 2019 vieren we onze dertigste verjaardag met de viering The Art of Listening and Deaccalerating Our Way of Life.


Voorbeelden van de afgelopen jaren:


2018 Waardigheid als menselijk streven
De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens benadrukt het belang van menselijke waardigheid en stelt dat mensen gelijk zijn in waardigheid en rechten. Maar wat houdt waardigheid in? De 29e verjaardag stond in het teken van waardigheid. De keynote werd verzorgd door Jeannette Pols, werkzaam bij de sectie Medische Ethiek van het AMC. Alistair Niemeijer, Jante Schmidt (PhD) en  Nicole Immler vertelden kort over hun onderzoek. Dagvoorzitter was Ilona Hofstra, voormalig IKON-journalist.


2017 Colourful thoughts

Een feestelijke bijeenkomst georganiseerd in samenwerking met studenten en vluchtelingen van Het Wereldhuis. Eerstejaars promovendus Renate Schepen vertelde wat zij leerde van Afrikaanse filosofie.

http://www.uvh.nl/hoorcolleges/wat-we-kunnen-leren-van-afrikaanse-filosofie


2016 Laboratorium van de verwondering

Hoe lukt het om steeds weer met nieuwe ogen naar de wereld te kijken, om vanuit de verwondering het denken te vernieuwen? Finn Thorbjørn Hansen heeft jarenlange ervaring met zogenaamde 'Wonderlabs’: bijeenkomsten waarin hij met professionals uit verschillende maatschappelijke domeinen probeert via de verwondering creativiteit aan te boren en vernieuwing te realiseren.2015 Hoe vrijwillig is vrijwilligerswerk?

Door de herziening van de verzorgingsstaat neemt de druk op vrijwilligers sterk toe. Er worden meer vrijwilligers gezocht voor meer complexe taken. Zit er nog wel rek in vrijwilligerswerk? Kunnen vrijwilligersorganisaties dit nog wel aan? Discussies en workshops met en voor professionals en vrijwilligers.