Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Kennisplatforms

In samenwerking met de praktijk en andere onderzoekers nemen onze onderzoekers deel aan een aantal (inter)nationale platforms waarin kennis wordt gedeeld. Voorbeelden:

Kenniswerkplaats Zingeving en Geestelijke Verzorging

De Universiteit voor Humanistiek is samen met de Rijksuniversiteit Groningen, de Protestantse Theologische Universiteit en 12 andere maatschappelijke en wetenschappelijke partners, gestart met een landelijke Kenniswerkplaats Zingeving en Geestelijke Verzorging. De werkplaats is gericht op het vergroten van de aandacht voor zingeving en het professionaliseren van geestelijke verzorging in de eerstelijnszorg en het sociaal domein en de professionalisering van geestelijke verzorging thuis. Het project wordt gefinancierd met de hulp van het ZonMw- programma Zingeving en Geestelijke verzorgingHet richt zich op drie activiteiten: het opbouwen van een kennisinfrastructuur, het starten van een leergemeenschap en het uitvoeren van effectonderzoek. Hiertoe worden de kennis en ervaring van allerlei relevante partijen samengebracht. Onderzoekers, professionals en cliënten werken samen in de ontwikkeling van kennis voor onderwijs en de beroepspraktijk. Dit is van grote meerwaarde voor het in ontwikkeling zijnde veld van zingeving en geestelijke verzorging. 

Zorgethiek.nu 

De website Zorgethiek.nu is een initiatief van de leerstoelgroep Zorgethiek. De site richt zich op een breed publiek van lezers uit zorg, wetenschap en samenleving. Met achtergrondinformatie, columns, nieuws over actuele kwesties en interviews met onderzoekers, zorgverleners en zorgontvangers wil de site aandacht geven aan het zorgethisch perspectief. Lees verder.

International Care Ethical Research Consortium

Dit internationale consortium brengt academici samen die zich bezighouden met zorgethiek. Het is een initiatief van de Amerikaanse hoogleraar Joan Tronto, een van de pioniers van zorgethiek en eredoctor van de universiteit, en prof.dr. Carlo Leget, hoogleraar Zorgethiek. Ga naar de website.

Kennisplatform Utrecht Sociaal domein

Het kennisplatform Utrecht Sociaal (kUS) is een provinciaal netwerk waarin de Universiteit Utrecht, de Hogeschool Utrecht en de Universiteit voor Humanistiek kennis delen over het sociale domein en samenwerken aan oplossingen voor belangrijke kwesties in het sociaal domein in de regio Utrecht.

Internationaal consortium Simagine 

Wetenschappers uit de VS en Europa werken samen om het project Social Imaginaries between Secularity and Religion in a Globalizing World vorm te geven. Het consortium, genaamd SIMAGINE, bestaat uit Europese, Afrikaanse en Amerikaanse partners en wordt geleid door filosoof en religiewetenschapper Laurens Ten Kate.