Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Kennisplatforms

In samenwerking met de praktijk en andere onderzoekers nemen onze onderzoekers deel aan een aantal (inter)nationale platforms waarin kennis wordt gedeeld. Voorbeelden:

Zorgethiek.nu

De website Zorgethiek.nu is een initiatief van de leerstoelgroep Zorgethiek. De site richt zich op een breed publiek van lezers uit zorg, wetenschap en samenleving. Met achtergrondinformatie, columns, nieuws over actuele kwesties en interviews met onderzoekers, zorgverleners en zorgontvangers wil de site aandacht geven aan het zorgethisch perspectief. Lees verder.

International Care Ethical Research Consortium

Dit internationale consortium brengt academici samen die zich bezighouden met zorgethiek. Het is een initiatief van de Amerikaanse hoogleraar Joan Tronto, een van de pioniers van zorgethiek en eredoctor van de universiteit, en prof.dr. Carlo Leget, hoogleraar Zorgethiek. Ga naar de website.

Kennisplatform Utrecht Sociaal domein

Het kennisplatform Utrecht Sociaal (kUS) is een provinciaal netwerk waarin de Universiteit Utrecht, de Hogeschool Utrecht en de Universiteit voor Humanistiek kennis delen over het sociale domein en samenwerken aan oplossingen voor belangrijke kwesties in het sociaal domein in de regio Utrecht.

Internationaal consortium Simagine

Wetenschappers uit de VS en Europa werken samen om het project Social Imaginaries between Secularity and Religion in a Globalizing World vorm te geven. Het consortium, genaamd SIMAGINE, bestaat uit Europese, Afrikaanse en Amerikaanse partners en wordt geleid door filosoof Laurens Ten Kate. Lees verder.