Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Onderzoeksprogramma

De UvH laat zich in haar onderzoek inspireren door het humanisme. Centraal staat de vraag: Hoe optimaliseren we de mogelijkheden voor mensen om een waardig en betekenisvol leven te leiden in een rechtvaardige en zorgzame samenleving? 

Thema's

In het onderzoekprogramma wordt deze vraag uitgewerkt in drie onderling samenhangende thema’s:
1. Humanisme
2. Betekenisvol leven
3. Een rechtvaardige en zorgzame samenleving


De drie thema’s herbergen allerlei actuele en urgente vraagstukken van maatschappelijke aard  met een normatieve component, zoals de discussie over voltooid leven, het tegengaan van eenzaamheid en sociaal isolement, tegemoetkoming van slachtoffers van koloniaal geweld of de toekomst van onze welvaartstaat. 

Trans-disciplinair en gericht op praktijken

Voor de behandeling van deze vraagstukken kiezen we voor een trans-disciplinaire benadering. Dit doen we door gebruik te maken van inzichten uit verschillende wetenschappelijke methoden en disciplines, in het bijzonder die van de filosofie, geschiedenis en sociale wetenschappen. Daarbij combineren we kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden. Van meet af aan betrekken we stakeholders en gebruikers in ons onderzoek: geestelijk verzorgers, ambtenaren, artsen, studenten, cliënten, patiënten en anderen. 


Ons doel is om met ons onderzoek bij te dragen aan praktische verbeteringen die leiden tot een betekenisvol leven in een rechtvaardige en zorgzame samenleving.


Klik op de thema's voor een korte toelichting, met een aantal voorbeelden van projecten. 


Wilt u het volledige Engelstalige onderzoeksprogramma lezen?


PDF-bestandDownload onderzoeksprogramma