Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Inhoud van de opleiding

In de opleiding komen verschillende benaderingen binnen de filosofie aan bod, zoals (zorg)ethiek en fenomenologie. Een centraal uitgangspunt is dat studenten deze theoretische kennis leren verbinden met kwalitatief-empirisch onderzoek. 


Zo leer je kritisch reflecteren op beleid in de zorg, methoden van moreel beraad, kwaliteit van zorg en de betekenis van ziekte en zorg. In kleine groepen ga je hier mee aan de slag. Je ontwikkelt kennis, inzicht, en vaardigheden die nodig zijn om een actieve, kwalitatieve bijdrage te leveren aan de zorg- en welzijnssector.


Raadpleeg de pagina Vakken en roosters voor een overzicht van de inhoud van de opleiding. 

Website Zorgethiek.nu

Nieuwsgierig? Bezoek ook eens het online kennisplatform Zorgethiek.nu. Deze site is een initiatief van de leerstoelgroep Zorgethiek en richt zich op een breed publiek van lezers uit zorg, wetenschap en samenleving. Met achtergrondinformatie, columns, nieuws over actuele kwesties en interviews met onderzoekers, zorgverleners en zorgontvangers.