Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Inhoud van de opleiding

Wat is er zo bijzonder aan de master Zorgethiek en Beleid? Hoogleraar Carlo Leget legt het uit:


In de opleiding maken we gebruik van allerlei relevante benaderingen binnen de filosofie, zoals (zorg)ethiek en fenomenologie. Ook vinden we het belangrijk dat je deze theoretische kennis verbindt met kwalitatief-empirisch onderzoek. Zo leer je kritisch reflecteren op beleid in de zorg, methoden van moreel beraad, kwaliteit van zorg en de betekenis van ziekte en zorg. In kleine groepen ga je hier mee aan de slag. Je ontwikkelt kennis, inzicht, en vaardigheden die nodig zijn om een actieve, kwalitatieve bijdrage te leveren aan de zorg- en welzijnssector.


Bij Vakken en roosters lees je precies welke vakken je krijgt. 

Zorgethiek.nu

Nieuwsgierig? Bezoek ook eens het online kennisplatform Zorgethiek.nu. Deze site is een initiatief van de leerstoelgroep Zorgethiek en richt zich op een breed publiek van lezers uit zorg, wetenschap en samenleving. Met achtergrondinformatie, columns, nieuws over actuele kwesties en interviews met onderzoekers, zorgverleners en zorgontvangers.