Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

DIAMAND: verbeteren van gespreksmodel bij palliatieve fase (afgerond)

  • Looptijd: 2018-2021
  • Status: afgerond

Dit onderzoek wil patiënten, naasten en zorgverleners ondersteunen om samen in gesprek te gaan over wat van waarde is, steun en kracht geeft, en welke keuzes passen bij de palliatieve fase.

Beschrijving

We richten ons op 5 groepen patiënten die thuis, in ziekenhuis of verpleeghuis verblijven: mensen met een Nederlandse culturele achtergrond die wilsbekwaam zijn, mensen met dezelfde achtergrond met beginnende dementie, en mensen met een Turkse, Marokkaanse en Surinaamse achtergrond.


In samenspraak met de doelgroepen gaan we een veelgebruikt gespreksmodel, het ars moriendi model, verfijnen en aanpassen zodat het aansluit bij verschillende groepen patiënten. We werken met vragenlijsten, focusgroepen, interview en observaties. Ook gaan we zorgverleners trainen om de gesprekken goed te voeren.


De volledige naam van dit onderzoek is DIaloog op basis van het Ars Moriendi model voor Autochtone en allochtone Nederlanders en mensen met Dementie. Het is onderdeel van het Het ZonMw-programma Palliantie. Meer dan zorg.

Onderzoekers

Partner

UMC Utrecht

(Mede)financiering

Dit project wordt mogelijk gemaakt door financiering vanuit ZonMw.

Resultaten

Contact

Prof.dr. Carlo Leget, C.Leget@UvH.nl.

Onderzoek om patiënten, naasten en zorgverleners te ondersteunen om samen in gesprek te gaan over wat van waarde is, steun en kracht geeft, en welke keuzes passen bij de palliatieve fase. We richten ons op 5 groepen patiënten die thuis, in ziekenhuis of verpleeghuis verblijven, van autochtone en allochtone afkomst.