Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Beyond Bad Apples: over onderzoeksethiek en integriteit


  • Start: 1 januari 2023
  • Looptijd: 3 jaar
  • Status: lopend

Ethiek en integriteit zijn essentiële dimensies van toponderzoek en cruciaal voor het vertrouwen van het publiek in de wetenschap. Het doel van dit onderzoek is het bevorderen van de naleving van de hoogste normen inzake onderzoeksethiek en -integriteit (RE/RI) en het voorkomen van wangedrag bij onderzoek (RM). 

Beschrijving

De volledige titel van het project is Beyond Bad Apples: Towards a Behavioral and Evidence-Based Approach to Promote Research Ethics and Research Integrity in Europe.  BEYOND zal de bestaande literatuur over gedragsethiek en morele psychologie en over de sociaal-economische gevolgen van wangedrag bij onderzoek onder de loep nemen. Het streven is om alle betrokken belanghebbenden via een openbare consultatie bij het onderzoek te betrekken. 


Het onderzoeksproject zal zowel op regelgevend als op educatief gebied interventies ontwikkelen. BEYOND gaat uit van een complex perspectief waarbinnen de vele verschillende verantwoordelijkheden van onderzoekers en andere betrokkenen worden erkend.

Doelen / verwachte resultaten


  1. Ontwikkelen van psychologisch onderbouwde context afhankelijke interventies om RE/RI te bevorderen en RM te voorkomen vanuit het perspectief van individuele en institutionele verantwoordelijkheden;
  2. Ontwikkelen van methodologieën om de impact op de korte-,  medium- en lange termijn van RE/RI trainingen te meten op de houding en het gedrag van studenten en onderzoekers;
  3. Samenstellen van een handboek met goede voorbeelden van interventies om RE/RI te bevorderen, richtlijnen ter aanvulling van interventies vanuit een complex onderzoeksecosysteem en een routekaart voor 2030 ter verbetering van de RE/RI-cultuur;
  4. Ontwikkelen van nieuw opleidingsmateriaal en instrumenten ter aanvulling van reeds bestaand onderwijsmateriaal. 

Onderzoekers

  • Projectleider: prof. Rosemarie de La Cruz Bernabe (Universiteit van Oslo).
  • Dr. mr. Susanne van den Hooff is vanuit de Universiteit voor Humanistiek betrokken als onderzoeker.
  • Onderzoekers van de partners uit de overige Europese landen. 

Partners

BEYOND bestaat uit 13 partners uit tien Europese landen, academici, organisaties voor onderzoeksintegriteit, nationale agentschappen en meer. De Universiteit van Oslo is de projectleider.  Daarnaast komen de partners uit Denemarken, Frankrijk, Finland, Cyprus, UK, Letland, Estland en Nederland.

(Mede)financiering

BEYOND wordt gefinancierd door het Horizon Europe-programma van de Europese Commissie.

Zie ook

Contact

Susanne van den Hooff, s.vandenhooff@uvh.nl.

Het doel van dit onderzoek is het bevorderen van de naleving van de hoogste normen inzake onderzoeksethiek en -integriteit en het voorkomen van wangedrag bij onderzoek.