Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Studeren aan de UvH

Je wordt bij ons opgeleid in het doen van multidisciplinair onderzoek. Daarbij is er ruime aandacht voor jouw persoonlijke en professionele ontwikkeling. Onderwijs aan de Universiteit voor Humanistiek betekent niet alleen het opdoen van kennis, maar ook het leren toepassen daarvan op de omgeving en jezelf. Persoonlijke vorming krijgt bij ons bijzondere aandacht. Dat kan goed, omdat het onderwijs kleinschalig is. 

Theorie en praktijk

In onze opleidingen en programma's spelen twee vragen een belangrijke rol: 

• Hoe geven mensen betekenis en zin aan hun leven?  

• Hoe kunnen we humane, maatschappelijke verhoudingen bevorderen?

Deze vragen staan niet los van elkaar, maar hangen met elkaar samen. Ze worden dan ook steeds op elkaar betrokken.


De kracht van ons onderwijs is de wisselwerking tussen theorie en praktijk. Je verwerft wetenschappelijk inzicht in allerlei levensbeschouwelijke vragen en doet kennis op over de inrichting van onze samenleving. Tegelijk leer je deze kennis ook toe te passen. Dat kan door middel van een onderzoek in de praktijk of een stage, maar gebeurt ook door middel van practicumvakken, waarin je bijvoorbeeld leert reflecteren en gesprekken voeren. 


Je leert betekenis te geven aan je eigen denken en handelen. Je maakt je de aangeboden leerstof eigen, ontwikkelt praktische vaardigheden en persoonlijke inzichten en een eigen professionele houding. Als je afgestudeerd bent aan de Universiteit voor Humanistiek, ben je reflexief en zelfstandig en weet je je goed te verhouden tot je omgeving, klaar voor vele posities op de arbeidsmarkt of een academische carrière.


Je vindt oud-studenten van ons op allerlei werkterreinen, zowel in de geestelijke verzorging en het humanistisch raadswerk, als in het onderwijs, als coach, adviseur of beleidsmedewerker bij de overheid, in bedrijven en organisaties, of in het onderzoek.

Kijk hier voor ons onderwijsaanbod.

Onderwijsvisie

Wil je meer weten over onze visie op het onderwijs dat we verzorgen? Download de PDF-bestandOnderwijsvisie.
Ook docenten kunnen je meer vertellen over hun ervaringen.

Bekijk ook: