Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Samen afstemmen over goede zorg: leren in en vanuit veranderende praktijken (afgerond)

  • Start project: 3 mei 2022
  • Looptijd: 1 jaar
  • Status:  afgerond

Het onderzoeksproject omvat een meerjarige samenwerking tussen zorgorganisatie Prisma en de Universiteit voor Humanistiek. 

Beschrijving

Kernactiviteit in 2021-2022 was de ‘Lerende Gemeenschap ODC’, kortweg LG. Deze Lerende Gemeenschap is ingebed in de ontwikkeling binnen Prisma van een nieuw Kind & Gezin Centrum, waarin Prisma niet alleen een nieuw gebouw, maar ook een nieuwe zorgvorm ontwikkelt. Deze zorg wil domeinoverstijgend zijn, en geleid door de thema’s ‘Ontmoeten en Verbinden’ en ‘Family-centred werken’. 


Daarnaast is de LG ingebed in onderzoek, uitgevoerd door onderzoekers van de Universiteit voor Humanistiek. Dit onderzoek is gebaseerd op de onderzoekslijn ‘Zorgethiek en Theorieën van moederschap en morele labs’, van waaruit eerdere en toekomstige activiteiten werden ontplooid, en die ook de basis vormt voor de begeleiding van de LG.

Onderzoekers

Partners

Prisma

Zie ook

Contact

Inge van Nistelrooij, i.vannistelrooij@uvh.nl.

Het onderzoeksproject omvat een meerjarige samenwerking tussen Prisma en de Universiteit voor Humanistiek. Kernactiviteit was de ‘Lerende Gemeenschap ODC’.