Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Celebrantenopleiding

De maatschappelijke behoefte aan professionele begeleiding van het vieren van transitiemomenten neemt toe. In de Celebrantenopleiding maak je je de theoretische en praktische ‘state of art’ rondom rituelen in een pluralistische samenleving eigen. Van ervaren universitair docenten krijg je gedegen, wetenschappelijke kennis aangereikt over culturele betekenissen en processen van zingeving. Je leert daarnaast om op een creatieve manier publieke en individuele rituelen te ontwikkelen die passen bij onze moderne tijd. Je leert het begeleidingsproces in co-creatie met de klant - en zijn of haar persoonlijke opvattingen - te realiseren.


Een celebrant is een professionele begeleider bij de viering van transitiemomenten. Bij transitiemomenten kun je denken aan persoonlijke momenten, zoals huwelijk, naamgeving, adoptie, adolescentie, pensionering, emigratie, inburgering, echtscheiding en sterfte. In de opleiding is ook aandacht voor collectieve rituelen, zoals herdenkingsmomenten, waarin veel inspiratie voor hedendaagse zingeving wordt gevonden. Celebranten werken altijd nauw samen met klanten. De persoonlijke overtuigingen, levensbeschouwing, levensfilosofie en persoonlijkheid van de klant zijn hierin leidend. In de viering maakt de celebrant gebruik van rituelen en andere vormen van verbeelding. Zo geeft de viering uiting aan gevoelens en emoties van de betrokkenen waarvoor woorden vaak tekort schieten.

De opleiding

De opleiding bestaat uit 5 modules: 


1. Fundamenten voor de celebrant  

2. Rituelen bij het vieren van relaties 

3. Rituelen bij afscheid

4. Community skills en ondernemerschap

5. Persoonlijke leerlijn


De bijeenkomsten worden begeleid door docenten van de Universiteit voor Humanistiek en ervaren ritueelbegeleiders.

Meer weten?

De opleiding is ondergebracht bij de UvH Academie, op die website lees je meer over de Celebrantenopleiding.  

Informatieavond

In december en februari worden er online informatieavonden georganiseerd. Meer informatie vind je op de website van de opleiding.

Aanmelden

De Celebrantenopleiding start steeds in september. Je kunt je in maart aanmelden op de site van de Celebrantenopleiding. Er is plaats voor 20 deelnemers. Let op: de aanmelding sluit op 31 mei, óf als het maximum aantal deelnemers is bereikt