Deze website maakt gebruik van cookies

Vakken en rooster premaster Humanistiek

In de premaster Humanistiek krijg je de vakken die in onderstaande tabel staan (wijzigingen zijn mogelijk). Per vak kun je bijvoorbeeld lezen wat je in dit vak leert, wie je docenten zijn en welke werkvormen ze gebruiken (hoorcolleges, werkcolleges, opdrachten, excursies).


Studenten met een hbo-diploma volgen dit collegejaar 2019/2020 alle zes de onderdelen (45 ECTS), studenten met een universitair diploma volgen de eerste vier onderdelen (30 ECTS). 1 ECTS staat voor 28 uur studeren. Je kunt de premaster Humanistiek vaak inbrengen in de vrije ruimte van je eigen bachelor. 

Let op

Het programma van de premaster voor 2020/2021 zal worden aangepast. Nadere informatie volgt.

Premaster Humanistiek

Studieonderdeel

ECTS

Periode

PM-11: Inleiding theorie en geschiedenis van de levensbeschouwing *

7.5

I

PM-21: Inleiding ethiek *

7.5

II

PM-31A: Historie en praktijk van het humanisme

7.5

III

PM-40A: Academische vaardigheden m.b.t. Humanistiek7.5I, II, III, IV

PM-50A: Research Seminar Humanistiek **

7.5

III

PM-60A: Premasterscriptie Humanistiek **

7.5

IV

10 studieonderdelen aangeboden

75*Deze cursus volg je met studenten van de premaster Zorgethiek en Beleid.

** Deze onderdelen worden alleen gevolgd door studenten die instromen met een hbo diploma.


Elk studiejaar heeft 40 onderwijsweken opgedeeld in vier periodes. Elke periode bestaat uit 8 weken onderwijs, 1 zelfstudie / herkansingsweek en 1 tentamenweek. Daarnaast is er een herfst- kerst- en voorjaarsvakantie.

Onderwijsrooster

Het onderwijs wordt gegeven op maandag en donderdag van 15.30 tot 18.15 uur en van 18.45 tot 21.30 uur. De overige uren zijn bestemd voor zelfstudie: bestudering van teksten, tentamenvoorbereiding en het schrijven van werkstukken en verslagen.


Bekijk hier het rooster van 2019-2020. Het wordt steeds bijgewerkt als er wijzigingen zijn.

Rooster Premaster Humanistiek 2019-2020

Onderwijskalender

Met alle feestdagen, vakanties, buluitreikingen, tentamenweken in één document.

PDF-bestandOnderwijskalender 2019-2020