Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

iLIVE project: groot internationaal onderzoek naar zorg rond het levenseinde


 • Start: 2019
 • Duur: vier jaar
 • Status: lopend

De Universiteit voor Humanistiek doet mee aan een Europees project dat gericht is op nadere kennisverwerving over zorg rond het levenseinde. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een internationaal consortium van onderzoeksteams uit 10 verschillende landen en is gefinancierd door de Europese Unie. 

Beschrijving

De studie beschrijft hedendaagse ervaringen van patiënten en hun (in)formele zorggevers in een cohortstudie in 10 (voornamelijk Europese) landen. De onderzoekers brengen in kaart welke zorgen, verwachtingen en voorkeuren patiënten hebben die in hun palliatieve fase zitten met betrekking tot sterven. Ook kijken ze naar de naasten van deze patiënten. Daarnaast worden twee concrete interventies geëvalueerd. De eerste betreft een interventie rond medicatiemanagement. De tweede gaat over een vrijwilligersdienst in de ziekenhuissetting. In de regio Rotterdam zijn verschillende ziekenhuizen en hospices betrokken bij de uitvoering van dit project.  


Het project heeft een aantal concrete doelen:

 • Het ontwikkelen en evalueren van een digitaal hulpmiddel om hulpverleners bij te staan in het optimaliseren van medicatiemanagement voor patiënten in de laatste levensfase.
 • Het ontwikkelen en evalueren van een internationaal vrijwilligers (trainings)programma voor patiënten in de laatste levensfase in een ziekenhuis.
 • Het vaststellen van de kosteneffectiviteit van 1) en 2) door a) zorgen, verwachtingen en voorkeuren van patiënten en hun naasten te verhelderen; b) variatie resulterend uit verschillen qua cultuur, geslacht, leeftijd en socio-culturele achtergrond te verklaren. 
 • Een set met uitkomstvariabelen vast te stellen plus methoden voor internationale benchmarking.
 • Het vergroten van aandacht voor dood en sterven van de bredere gemeenschap.

Onderzoekers

Het project wordt geleid door prof.dr. Agnes van der Heide van het Erasmus MC.  Vanuit de Universiteit voor Humanistiek is prof.dr. Anne Goossensen (hoogleraar Informele zorg en zorgethiek, Universiteit voor Humanistiek) betrokken bij de uitvoering van het vierjarige project. Andere betrokken onderzoekers vanuit Nederland zijn onder andere  dr. Lia van Zuylen (Erasmus MC) en dr. Eric Geijteman.

Partners

Dit project wordt uitgevoerd door een consortium van 14 organisaties:

 1. Erasmus University Medical Center, Rotterdam, Netherlands
 2. Liverpool University, UK
 3. University of Humanistic studies, Netherlands
 4. University Clinic of Cologne, Germany
 5. University of Lund, Sweden
 6. University Clinic of Golnik, Slovenia
 7. University of Bern, Switzerland
 8. Cudeca Hospice Foundation, Spain
 9. Haukeland University Hospital, Bergen, Norway 
 10. Landspitali, University Hospital, Reykjavik, Island
 11. Medical University of Vienna, Austria 
 12. Pallium Latin-American Civil Association Argentina
 13. Arohanui Hospice Service Trust, New Zealand 
 14. St. Vincent's Hospital, Australia

(Mede)financiering

Het  project wordt gefinancierd door de Europese Unie binnen het programma Horizon 2020.

Zie ook

Contact

Prof. dr. Anne Goossensen, A.Goossensen@UvH.nl.

De Universiteit voor Humanistiek doet mee aan een Europees project dat gericht is op nadere kennisverwerving over zorg rond het levenseinde. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een internationaal consortium van onderzoeksteams uit 10 landen.