Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Toelatingseisen

Diploma-eisen

Je kunt rechtstreeks instromen in de master Humanistiek met een bachelor Humanistiek en een wetenschappelijke bachelor of master in de volgende sectoren: 


  • Taal en Cultuur (denk aan Filosofie, Geschiedenis, Religiewetenschappen, Taalwetenschappen, etc.)
  • Gedrag en maatschappij  (zoals Algemene Sociale Wetenschappen, Culturele Antropologie, Sociologie, Psychologie, Pedagogiek, etc.)
  • Economie
  • Recht

Deze sectoren zijn gebaseerd op de indeling van het zogenaamde Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO). Om na te gaan of je diploma behoort tot een van de genoemde sectoren kun je dit register raadplegen (bekijk PDF-bestandeen voorbeeld).


Heb je een studie die sectoroverstijgend is en meerdere disciplines verenigt (denk aan Liberal Arts and Sciences), dan moet je een aanvraag indienen bij de toelatingscommissie.


Heb je geen van deze WO diploma’s of beschik je over een hbo-diploma, dan moet je eerst een schakelprogramma voltooien van 30 EC, de zogenaamde premaster


Twijfel je of je WO diploma toegang geeft tot de master, dan kun je dit voorleggen aan de studieadviseur (zie hieronder).

Literatuur

Wij raden je dringend aan om je voorafgaand aan de start van de opleiding zo goed mogelijk voor te bereiden op het onderwijs. Hiertoe hebben we voor aankomende masterstudenten literatuurlijsten samengesteld. Kijk er naar en beoordeel zelf of het nodig is je alvast te verdiepen in de stof.

Taaleis Engels

Naast de diploma-eisen zijn er eisen gesteld aan de beheersing van de Nederlandse en Engelse taal:

Wanneer je wordt toegelaten op basis van een wetenschappelijke bachelor of master (eventueel in aanvulling met de premaster) ben je direct toelaatbaar. Ook als je VWO examen hebt gedaan in Engels ben je toelaatbaar. 


In andere gevallen moet je aantonen dat je beschikt over voldoende beheersing van de Engelse taal door het afleggen van één van de volgende toetsen:

IELTS (International English Language Testing System, academic module). De minimum vereiste IELTS score (overall band) moet zijn: 6.0 met ten minste 5.5 voor het onderdeel ‘writing’; 

TOEFL (Test Of English as a Foreign Language). De minimum vereiste TOEFL score is: 83 (internet-based test); 

Cambridge EFL (English as a foreign Language) Examinations, Cambridge English C1 Advanced (CAE); minimum score: 169 total, 162 writing, of Cambridge English C2 Proficiency (CPE); minimum score: 180 total, 162 writing. Meer informatie


Je bent zelf verantwoordelijk voor het organiseren van de taaltoets. Je moet uiterlijk 31 augustus aan de taaleis voldoen. 


Wanneer je wordt toegelaten op basis van een buitenlands diploma in combinatie met de premaster Humanistiek moet je ook aantonen dat je beschikt over voldoende beheersing van de Nederlandse taal door het met goed gevolg afleggen van een van de volgende toetsen:

• het staatsexamen Nederlands als tweede taal, programma 2;

• het certificaat Nederlands als Vreemde Taal, Profiel Academische Taalvaardigheid (PAT);

• het certificaat Nederlands als Vreemde Taal, Profiel Taalvaardigheid Hoger Onderwijs (PTHO). 

Toelatingscommissie

Voor meer informatie over de toelatingseisen kun je contact opnemen met de studieadviseur. Heb je een speciaal verzoek rond je toelating dan kun je je wenden tot de Toelatingscommissie.

Master Humanistiek