Deze website maakt gebruik van cookies

Toelatingseisen

Om toegelaten te worden tot de Master Humanistiek moet je voldoen aan diploma-eisen en taaleisen. 

Diploma-eisen

Na voltooiing van de bachelor Humanistiek kun je zonder verdere eisen instromen in de master.
Heb je geen bachelordiploma Humanistiek dan moet je eerst de Premaster Humanistiek voltooien. 

Daarnaast moet je beschikken over één van de volgende diploma's:

een Nederlands bachelordiploma;

een Nederlands masterdiploma;

een diploma van een Nederlandse vierjarige hbo-opleiding, dat afgegeven is na 1 augustus 1986;

een buitenlands hoger onderwijsdiploma van een niveau dat tenminste vergelijkbaar is met een vierjarige hbo-opleiding.

Taaleisen

Naast de diploma-eisen zijn er eisen gesteld aan de beheersing van de Nederlandse en Engelse taal.


Wanneer je wordt toegelaten op basis van een bachelor Humanistiek of de premaster Humanistiek in combinatie met een wo-opleiding ben je direct toelaatbaar. Ook als je VWO examen hebt gedaan in Engels ben je toelaatbaar. In andere gevallen moet je aantonen dat je beschikt over voldoende beheersing van de Engelse taal door het afleggen van één van de volgende toetsen:

IELTS (International English Language Testing System, academic module). De minimum vereiste IELTS score (overall band) moet zijn: 6.0 met ten minste 5.5 voor het onderdeel ‘writing’; 

TOEFL (Test Of English as a Foreign Language). De minimum vereiste TOEFL score is: 83 (internet-based test); 

Cambridge EFL (English as a foreign Language) Examinations, Cambridge English C1 Advanced (CAE); minimum score: 169 total, 162 writing, of Cambridge English C2 Proficiency (CPE); minimum score: 180 total, 162 writing. Meer informatie

Wanneer je wordt toegelaten op basis van een buitenlands diploma in combinatie met de Premaster Humanistiek moet je ook aantonen dat je beschikt over voldoende beheersing van de Nederlandse taal door het met goed gevolg afleggen van een van de volgende toetsen:

het staatsexamen Nederlands als tweede taal, programma 2;

het certificaat Nederlands als Vreemde Taal, Profiel Academische Taalvaardigheid (PAT);

het certificaat Nederlands als Vreemde Taal, Profiel Taalvaardigheid Hoger Onderwijs (PTHO). Voor meer informatie over de toelatingseisen kun je contact opnemen met de studieadviseur. Heb je een speciaal verzoek rond je toelating dan kun je je wenden tot de Toelatingscommissie.

Master Humanistiek