Deze website maakt gebruik van cookies

Projecten

Voorbeelden van projecten waar de leerstoelgroep Educatie bij betrokken is:
(Dit overzicht wordt binnenkort uitgebreid.)

 • Aandacht voor democratie en tolerantie in het voortgezet onderwijs van alle EU landen

  Het onderzoek bestaat uit een studie naar het beleid in alle EU-landen en case-studies in 11 Europese landen case-studies naar de praktijk van aandacht voor waarden als democratie en tolerantie. Lees meer

   
 • Helpen scholierenverkiezingen jongvolwassenen om gewogen te stemmen?

  Veel scholen in Nederland organiseren scholierenverkiezingen voorafgaand aan (inter)nationale en lokale verkiezingen. Zij hopen hiermee de betrokkenheid van jongeren bij de democratie en rechtsstaat te vergroten. In hoeverre lukt dat? Bekijk het onderzoek van Isolde de Groot en Bram Eidhof. Lees meer

   
 • De wereld in de klas

  In dit tweejarig onderzoeks- en ontwikkelproject is door collega’s van de iPabo, de Universiteit van Humanistiek en de Marnix Academie onderzoek gedaan naar de kennis, kunde en kwaliteiten die leerkrachten basisonderwijs hebben om van klassen waarin kinderen van nieuwkomers instromen, leergroepen te maken. Lees meer

   
 • Werkplaats Onderwijsonderzoek Utrecht (WOU)

  Een tweejarige pilot waarin Utrechtse scholen en kennisinstellingen samen bouwen aan een structurele, duurzame verbinding tussen onderwijs, onderwijsontwikkeling en -onderzoek. Deze pilot met werkplaatsen onderwijsonderzoek is een gezamenlijk initiatief van de PO-Raad en het NRO. Lees meer