Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Verwevenheid: Essays over een verbindend humanisme

  • Looptijd: oktober 2019 tot eind 2020 / begin 2021
  • Status: lopend

In oktober 2019 organiseerden de VUB en de UvH een conferentie met een hoofdlezing door William Connolly waarna thema's uit zijn werk werden uitgediept door wetenschappers. Dit boekproject volgt daarop en startte kort na de conferentie.

Beschrijving

In zijn boek Facing the planetary: Entangled humanism and the politics of swarming (2017) stelt politiek filosoof William Connolly dat er nieuwe manieren van denken nodig zijn over hoe mensen zich verhouden tot andere bestaansvormen. Hij pleit voor ‘entangled humanism’, een humanisme dat rekening houdt met de wederzijdse afhankelijkheidsrelaties tussen alle vormen van zijn. 


Dit boekproject werkt het idee van ‘entangled humanism’ verder uit als ‘verbindend humanisme’ dat staat voor een fundamentele doordenking hoe mensen met elkaar en met de wereld omgaan, vanuit het oogpunt van verbondenheid en wederzijdse afhankelijkheden. Het moderne paradigma van de autonome mens die de wereld naar zijn hand kan zetten, maakt daarbij plaats voor een paradigma van partnerschap in de context van complexe ecosystemen in het tijdperk dat steeds vaker wordt geduid als het Antropoceen. 


Hoe kunnen mensen zinvol en rechtvaardig participeren in een dynamische en plurale wereld waarin grote verschuivingen plaatsvinden waarover de mens maar zeer ten dele controle heeft? 

Onderzoekers

  • Prof. Hans Alma (VU) en Dr. Caroline Suransky (UvH) (onderzoekers en redactie)
  • Prof. William Connolly (Johns Hopkins U), Prof. Marc Van den Bossche (VUB), Yoni Van Den Eede (VUB), Nidesh Lawtoo (KU Leuven), Henk Manschot (UvH) Femke Kaulingfreks (InHolland), Bertine van Hoof (Humanistic Management Network) 

Partners

  • Johns Hopkins University, Vrije Universiteit Brussel, Katholieke Universiteit Leuven, Vrije Universiteit Amsterdam, Hogeschool InHolland (wetenschappelijke partners)
  • Humanistische Alliantie, De Mens Nu (maatschappelijke partners)

(Mede)financiering

Vrije Universiteit Brussel en Universiteit voor Humanistiek.

Zie ook

Contact

Caroline Suransky, C.Suransky@UvH.nl.

In 2019 organiseerden de VUB en de UvH een conferentie waarop thema's uit het werk van William Connolly centraal stonden. In vervolg daarop werkt dit boekproject zijn idee van ‘entangled humanism’ verder uit.