Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Wij maken het verschil

  •  Looptijd: 2022-2024
  • Status: lopend

Evaluatie van een lesprogramma burgerschap op mbo Rijnland, gericht op het versterken van het geloof in eigen kunnen

Onderzoekers van de Universiteit van Humanistiek en docenten van mboRijnland voeren een educatief designonderzoek uit, waarin wordt onderzocht hoe docenten het geloof in het eigen kunnen bij studenten van mbo Rijnland kunnen bevorderen.

Beschrijving

In dit tweejarige gemengd methode onderzoeks- en ontwikkelproject wordt door medewerkers van de Universiteit van Humanistiek onderzocht hoe docenten het geloof in het eigen kunnen bij studenten van mbo Rijnland kunnen bevorderen. Het onderzoek vindt plaats in samenwerking met Jaap Kraak, docent-onderzoeker bij het Research Lab van mboRijnland.


Het project vormt een vervolg van een voorgaand éénjarig ontwerponderzoek waarin we een lesprogramma ontwikkelden en formatief evalueerden dat was gericht op het bevorderen van het maatschappelijk en politiek geloof in eigen kunnen van mbo-studenten.


Daarom verkennen wij in deze studie welke rituelen openbare VO-scholen in Nederland organiseren, wat zij wenselijk vinden in dit kader, en welke aandachtspunten docenten en schoolleiders identificeren in relatie tot het organiseren van rituelen in hun school. Wij zijn benieuwd naar in hoeverre rituelen op openbare VO-scholen bijdragen aan persoonsvorming en gemeenschapsvorming.


 Het onderzoek bevat deze componenten:

  • Een brede inventarisatie van het geloof in eigen kunnen door studenten op drie centrale domeinen: studie, beroep en burgerschap.
  • Het uitvoeren en formatief evalueren van een lesprogramma dat het geloof in het eigen kunnen van studenten beoogt te verhogen op twee burgerschapsdomeinen, namelijk het politieke en maatschappelijke domein, conform de Burgerschapsagenda mbo 2017-2021.
  • Het in contact brengen van participerende studenten met maatschappelijke organisaties in Leiden (Gemeente leiden; Studio Moio en Leren met de Stad).
  • Het publiek beschikbaar maken van de lessenserie en een docenthandleiding.

Onderzoekers

Partner

  • Mbo Rijnland

(Mede)financiering

Dit project is gefinancierd door Gemeente Leiden, mboRijnland en de Universiteit voor Humanistiek.

Contact

Isolde de Groot, I.deGroot@UvH.nl.

Onderzoekers van de Universiteit van Humanistiek en docenten van mboRijnland voeren een educatief designonderzoek uit, waarin wordt onderzocht hoe docenten het geloof in het eigen kunnen bij studenten van mbo Rijnland kunnen bevorderen.