Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Professionalisering van leraren ten aanzien van cultureel responsief en verbindingsgericht onderwijs (afgerond)

  • Looptijd: 2019-2020
  • Status: afgerond

Onderzoekers van de Marnix Academie, de iPabo en de Universiteit van Humanistiek doen onderzoek naar de professionalisering van leraren ten aanzien van cultureel responsief en verbindingsgericht onderwijs.

Beschrijving

In het 1-jarige, kwalitatieve onderzoeksproject wordt door collega’s van de Marnix Academie  iPabo en de Universiteit van Humanistiek onderzoek gedaan naar de kennis en kunde van leraren ten aanzien van het verzorgen cultureel responsief en verbindingsgericht onderwijs, en verschuivingen in deze kennis en kunde die optreden rond het volgen van de post-initiële opleiding Specialist Nieuwkomeronderwijs (SNKO).


Het doel van dit onderzoek is drieledig: 

  1. Inzicht verwerven in huidige en wenselijke bijdragen van de bij de post-initiële opleiding ‘specialist nieuwkomersonderwijs’ betrokken lerarenopleiders en leerkrachten aan cultureel pedagogisch responsief onderwijs aan nieuwkomer-leerlingen waarin verbinding centraal staat.  
  2. Tot  een gezamenlijke evaluatie komen van de in de bestaande nascholingsopleiding zichtbaar geworden bijdragen van lerarenopleiders en leerkrachten aan cultureel pedagogisch responsief onderwijs aan nieuwkomer-leerlingen waarin verbinding centraal staat: wat zijn sterke kanten en welke ontwikkelpunten worden zichtbaar die kunnen worden opgepakt door de post-initiële opleiding, bezien vanuit het raamwerk voor cultureel pedagogisch responsief en verbindingsgericht onderwijs.  
  3. Een bijdrage leveren aan theorievorming op het gebied van pedagogische professionalisering van leraren door een verbinding maken tussen het concept verbinding uit de eerdere CEPM studie en theorievorming op het gebied van nieuwkomer-  en cultureel responsief onderwijs.

Onderzoekers

  • Dr. Isolde de Groot (UvH, projectleider)
  • Dr. Monique Leijgraaf (iPABO)
  • Drs. Ada van Dalen (Marnix Academie, expert onderwijs aan nieuwkomers vanuit het MOC)

Partners

  • Marnix Academie
  • iPABO

(Mede)financiering

Dit project is gefinancierd door RADIANT en de Universiteit voor Humanistiek.

Contact

Dr. Isolde de Groot, I.deGroot@UvH.nl.

Onderzoekers van de Marnix Academie, de iPabo en de UvH doen onderzoek naar de professionalisering van leraren ten aanzien van cultureel responsief en verbindingsgericht onderwijs.