Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Burgerschapsonderwijs op mbo Rijnland voor het versterken van het geloof in eigen kunnen (afgerond)

  • Looptijd: 2020-2021
  • Status: afgerond

Onderzoekers van de Universiteit van Humanistiek en docenten van mbo Rijnland voeren een educatief designonderzoek uit,  waarin wordt onderzocht hoe docenten het geloof in het eigen kunnen bij studenten van mbo Rijnland kunnen bevorderen.

Beschrijving

In het 1-jarige mixed method onderzoeks- en ontwikkelproject wordt door collega’s van de Universiteit van Humanistiek, in samenwerking met docenten burgerschapseducatie van de colleges Start-Up en Economie, onderzocht hoe docenten het geloof in het eigen kunnen bij studenten van mbo Rijnland kunnen bevorderen. 


Het onderzoek zal drie componenten bevatten:

  • Een brede inventarisatie van het geloof in eigen kunnen door studenten op drie centrale domeinen: studie, beroep en burgerschap
  • Het ontwikkelen, uitvoeren en formatief evalueren van een lesprogramma dat het geloof in het eigen kunnen van studenten beoogt te verhogen op twee burgerschapsdomeinen, namelijk het politieke en maatschappelijke domein, conform de Burgerschapsagenda mbo 2017-2021.
  • Het in kaart brengen van professionele ontwikkeling van betrokken docenten t.b.v. het verzorgen van gepersonaliseerd burgerschapsonderwijs dat het geloof in eigen kunnen van studenten bevordert. 

Onderzoekers

Partners

Mbo Rijnland

(Mede)financiering

Dit project is gefinancierd door mbo Rijnland en de Universiteit voor Humanistiek.

Contact

Isolde de Groot, I.deGroot@UvH.nl.

Onderzoekers van UvH en docenten van mbo Rijnland voeren een educatief designonderzoek uit, waarin wordt onderzocht hoe docenten het geloof in het eigen kunnen bij studenten kunnen bevorderen.