Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Advisering burgerschapsonderwijs Curriculum.nu (afgerond)

  • Start: 2018
  • Status: afgerond

In  Curriculum.nu werken sinds het voorjaar 2018 zo’n 150 leraren en schoolleiders in ontwikkelteams binnen negen leergebieden aan voorstellen voor de herziening van de landelijke kerndoelen en eindtermen voor het primair en voortgezet onderwijs. 

Beschrijving

Het is voor het eerst dat de kerndoelen in samenhang worden herzien, en dat leraren uit het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en het speciaal onderwijs hierbij zélf aan zet zijn. 


De leerstoelgroep Educatie is betrokken bij de werkgroep die zich bezighoudt met de verbetering van Burgerschapseducatie. Zij organiseren workshops met betrokkenen en geven in verschillende fasen van het ontwikkeltraject feedback. De ontwikkelteams hebben aangegeven dat zij de feedback graag willen naslaan. 

Resultaten

Hieronder volgen de adviezen:


PDF-bestandAdvies op tussenproduct 4


PDF-bestandAdvies op product 3


Onderzoekers

Zie ook

In het najaar van 2018 organiseerde de universiteit een Opening van het Academisch Jaar over burgerschapsonderwijs met onderwijsminister Arie Slob. Lees een korte toelichting van docent-onderzoeker Isolde de Groot, die meer vertelt over de extra aandacht voor burgerschapsonderwijs. 


De leerstoelgroep Educatie is betrokken bij de werkgroep van Curriculum.nu die zich bezighoudt met de verbetering van Burgerschapseducatie.