Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Prof. dr. Patrick Nullens

Patrick Nullens
Functie

Bijzondere leerstoel voor ethisch leiderschap en menswaardige samenleving
Endowed chair Leadership Ethics and Humanisation of Society.

Titulatuur

Prof. dr.

Organisatie

wetenschappelijk personeel, Leerstoel Educatie

Biografie

De bijzondere leerstoel wordt gefinancierd door de Goldschmeding Foundation voor Mens, Werk en Economie. Deze Nederlandse Foundation werkt aan een inclusieve en duurzame samenleving vanuit de overtuiging dat een betere wereld ontstaat als mensen elkaars belangen dienen. Hiervoor ondersteunt de foundation innovatieve praktijkprojecten en excellent wetenschappelijk onderzoek binnen de thema’s Inclusieve Arbeidsmarkt, Circulaire Economie en Menswaardige Economie. 

https://goldschmeding.foundation/

De Universiteit voor Humanistiek te Utrecht initieerde (sept. 2020) de leerstoel leiderschapsethiek en menswaardige economie. Hiermee speelt ze in op een breed gevoelde behoefte. In een samenleving die vooral gericht is op efficiëntie, winstmaximalisatie, pragmatische oplossingen en korte-termijn-succes beoogt deze leerstoel bij te dragen aan een alternatief leiderschapsmodel en de ontwikkeling van een mensgerichte organisatiecultuur en economie. 

Patrick Nullens is theoloog en ethicus en gespecialiseerd in leiderschapsethiek. Hij is een van de mede- oprichters van het Instituut voor Leiderschap en Sociale Ethiek van de Evangelische Theologische Faculteit in Leuven, een Belgische universiteit waar hij ook jaren rector van was. “De nieuwe generatie professionals verlangt meer betekenis en zingeving in hun job. Dit vraagt om nieuwere vormen van leiding geven”, aldus Nullens.

De leerstoel richt zich op de ontwikkeling van een alternatief leiderschapsmodel, ten behoeve van een mensgerichte organisatiecultuur en economie. Publicaties

International academic
 Patrick Nullens, “From Spirituality to Responsible Leadership: Ignatian Discernment and Theory-U.” In Leading in a VUCA-World: Integrating Leadership, Discernment and Spirituality, edited by Jacobus (Kobus) Kok and Steven C. van den Heuvel. Contributions to Management Science. Cham: Springer, 

Patrick Nullens, “Hope as the Prudent Art of Potentialities: Its Significance for a Christian Economics of Human Flourishing”, Philosophia Reformata 83 (2018): 1-23.
Patrick Nullens,“Luther and Bonhoeffer on the social ethical meaning of justification by faith alone.” International Review of Economics (2019), 66.3, 277-291 
Patrick Nullens, Steven van den Heuvel and Angela Roothaan, Theological Ethics and Moral Value Phenomena, The Experience of Values. London, New York: Routledge, 2018. 
Patrick Nullens, Steven van den Heuvel, Driven by Hope, Economics and Theology in Dialogue. - Christian Perspectives on Leadership and Social Ethics, vol. 6;  Leuven, Paris, Walpole: Peeters Publishers, 2018.
Patrick Nullens, Steven van den Heuvel, The Challenges of Moral Leadership. Series: Christian Perspectives on Leadership and Social Ethics Vol. 2. Leuven, Paris, Walpole: Peeters Publishers, 2016.
Patrick Nullens, Jack Barentsen: Leadership Spirituality and Innovation. – Series: Christian Perspectives on Leadership and Social Ethics Vol. 1.  Leuven, Paris, Walpole: Peeters Publishers,  2014. 
Patrick Nullens,  "Towards a Spirituality of Public Leadership: Engaging Dietrich Bonhoeffer." International Journal of Public Theology 7 (2013), 91–113.
Patrick Nullens & Ron Michener. The Matrix of Christian Ethics. Integrating Philosophy and Moral Theology in a Postmodern Context.  Downers Grove Ill.: Inter Varsity Press, 2010, 266pp.

Nederlandstalig
Patrick Nullens, “Eén in levenswandel? – Handvaten voor een gesprek over gevoelige ethische kwesties” in H.A. Speelman en K. van der Zwaag (red.) Spirituele oecumene. Over de vele vormen van onze gezamenlijke en persoonlijke omgang met God. Kampen: Summum Academic Publications, 2019, 404-414.
Patrick Nullens, “Hoop als kunst van het mogelijke” Christen Democratische Verkenningen, (Winter 2016), 42-49.
Patrick Nullens, “Economische Deugden” in: Emoties als drijfveer - Geluk, Hoop & Liefde in de economie, Dossier Economische Statistische Berichten (September, 2016):13-18
Patrick Nullens, Martijn Burger, Steven van den Heuvel, Emma Pleeging, “Hoop als drijfveer”, in M&O Tijdschrift voor Management en Organisatie 70.3/4 (2016) 79-91.
Patrick Nullens, “Het Ware, Goede en Mooie. Een Hermeneutische Ethiek van Verantwoordelijkheid Geïnspireerd door Hans Georg Gadamers ‘Waarheid en Methode’.” Radix 41, no. 2 (2015): 126–37.
Patrick Nullens, Slim omgaan met Ethische dilemma’s. Een hermeneutisch model.” In M&O Tijdschrift voor Management en Organisatie 68.5/6 (2014) 91-107.

Research Portal University of Humanistic Studies

Lidmaatschappen en functies

Hoogleraar Systematische Theologie aan de Evangelische Theologische Faculteit, Leuven (B)
Founder and Chairman, Institute of Leadership and Social Ethics, Leuven (B)
Member of International Leadership Association (ILA)