Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Prof. dr. Anja Machielse

Anja Machielse
Functie

Emeritus Hoogleraar Humanisme en Sociale Weerbaarheid
Bijzonder hoogleraar Sociale Weerbaarheid van Ouderen
Vertrouwenspersoon Wetenschappelijke Integriteit UvH

Telefoon

030-2390 189

Titulatuur

Prof. dr.

Biografie

Anja Machielse is emeritus hoogleraar Humanisme en Sociale Weerbaarheid en bijzonder hoogleraar Sociale Weerbaarheid van Ouderen. 

Zij studeerde filosofie aan de Universiteit Amsterdam en de Erasmus Universiteit Rotterdam en haalde haar Ph.D aan de Universiteit Utrecht. Haar onderzoek is gericht op de betekenis van sociale relaties, zowel voor het persoonlijke leven als voor de bredere gemeenschap. De spanning tussen individuele autonomie en de eisen van de sociale omgeving staan daarbij centraal. Belangrijke onderzoeksthema's zijn: sociaal isolement, eenzaamheid, sociale weerbaarheid, existentiële problemen en zingevingsvragen. In haar onderzoek naar ouderen ligt de nadruk op sociale weerbaarheid en het stimuleren van sociale betrokkenheid in woongemeenschappen voor ouderen en de samenleving in het algemeen.
Anja Machielse is lid van de Wetenschappelijke Advies Commissie voor het programma "Een tegen eenzaamheid" van het ministerie van VWS.

Onderzoek

Lopende onderzoeksprojecten:

Publicaties

Voor een overzicht van wetenschappelijke publicaties, zie: UVH research portal

Lees hier recente interviews in Vrij NederlandNRC en Zorgnet
Voor een compleet overzicht van lezingen, interviews en media-optredens, zie: www.anjamachielse.nl  

Onderwijs

Graduate School: Supervisor Ph.D's

Lidmaatschappen en functies

 • Wetenschappelijke Adviescommissie 'Een tegen eenzaamheid', ministerie van VWS (sinds 2018)
 • Adviesraad Ouderenbescherming (sinds 2024) 
 • Raad van Advies Nationaal Ouderenfonds (sinds 2024) 
 • NWA Expertgroep Eenzaamheid (2023)
 • Programmacommissie Dagactiviteiten voor thuiswonende Mensen met Dementie (ADMD) & Reablement, ZonMw (2023-2025)
 • Bestuur Stichting Socrates, Humanistisch Verbond (sinds 2022)
 • Programmacommissie Dagactiviteiten voor thuiswonende Mensen met Dementie (ADMD) (2021-2023)
 • Taskforce Kwalitatief Evaluatieonderzoek, Movisie (sinds 2021)
 • Begeleidingscommissie Social Trials, ZonMw (sinds 2020)
 • Benoemingscommissie Humanistisch Verbond (sinds 2020)
 • Voorzitter Raad van Toezicht Avoord (sinds 2018)
 • Adviseur ouderenbeleid, Gemeente Rotterdam (sinds 2015)
 • Adviescommissie Effectieve Sociale Interventies, Movisie (sinds 2014)