Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Prof. dr. Laurens ten Kate

Laurens ten Kate
Functie

Universitair hoofddocent filosofie, religiewetenschappen en globaliseringsstudies
Bijzonder hoogleraar Vrijzinnige religiositeit en humanisme
Lid leerstoelgroep Zorgethiek

Associate professor of philosophy, religious studies, theology and globalization studies
Endowed professor of liberal religion and humanism

Telefoon

Office +31 30 2390100

Titulatuur

Prof. dr.

Organisatie

wetenschappelijk personeel, Leerstoel Zorgethiek

Omschrijving

Since 2002 I work at the University of Humanistic Studies in Utrecht, the Netherlands. This small, college-like institute with a blend of humanities and social sciences, is an inspiring environment for my teaching and research. The university is an intense community of students and scholars finding a balance between high level science and social and political engagement; it also forms a stepping stone to my international academic activities.
Since long I am based in the lovely town of Utrecht, with my wife Heleen and with sons Schalk and Herre who have recently flown out to study in Groningen and Nijmegen.

Adres

UvH
Kromme Nieuwegracht 29
Postbus 797

FAX 0031 (0)30 234 0738
3500 AT
Utrecht
The Netherlands

Biografie

Laurens ten Kate (1958) ) is filosoof, religiewetenschapper en theoloog. Hij studeerde, promoveerde en doceerde aan de Katholieke Theologische Universiteit Utrecht (thans Tilburg School for Catholic Theology), waar hij in 1994 zijn dissertatie verdedigde, De lege plaats. Revoltes tegen het instrumentele leven in Batailles atheologie. Hij was werkzaam aan de Theologische Universiteit Kampen, waar hij een vergelijkend onderzoek deed over de mogelijkheden van een ‘theologie van de differentie’ bij Barth en Derrida, en senior research fellow aan het Heyendaal Instituut voor Interdisciplinaire Religiestudies (Universiteit Nijmegen), waar hij onder meer onderzoek deed naar de betekenis van performativiteit in ethiek, literatuur en religie. Thans is hij als universitair hoofddocent verbonden aan de Universiteit voor Humanistiek (UvH) te Utrecht. Daar doceert hij cultuur- en godsdienstfilosofie, religiestudies en theologie (m.n. de joods-christelijke tradities), globaliseringstheorie en politieke ethiek.
Van 1997 tot 2012 werkte Ten Kate naast zijn academische loopbaan als parttime fondsredacteur filosofie bij Uitgeverij Boom, Amsterdam. Ten Kate geeft jaarlijks diverse cursussen aan de Internationale School voor Wijsbegeerte te Leusden, en voor HOVO Utrecht.

Bijzondere leerstoel
Vanaf 2016 bekleedt Ten Kate de bijzondere leerstoel Vrijzinnige Religiositeit en Humanisme aan de UvH. De leerstoel is het initiatief van de Stichting Stimulering Vrijzinnig Gedachtegoed (SSVG). In 2016 verscheen zijn inaugurele rede, De vreemde vrijheid. Nieuwe betekenissen van vrijzinnigheid en humanisme in de 21ste eeuw (Amsterdam: Sjibbolet). De kernthema's van de leerstoel en van de daarmee verbonden promotie-onderzoeken zijn vrijheid, verbeelding en zin zoeken. Een speciaal focus ligt op het thema goed ouder worden in levensloopperspectief. Vanaf 2019 begeleidt Ten Kate verschillende promotie-onderzoeken op dit terrein. In 2019 verscheen als resultaat van het werk van de leerstoel het boek Is vrijheid altijd blijheid? Vrijzinnige vragen over de vanzelfsprekendheden van onze tijd (red. Wies Houweling; Utrecht: Kok/Boekencentrum).
Zie voor meer informatie over de bijzondere leerstoel en de SSVG: http://www.voormeervrijzinnigheid.nl (lezingen, blogs, onderzoek PhD's, activiteiten).

Onderzoek
Aan de UvH leidde hij van 2008 tot en met 2011 samen met dr. Caroline Suransky de onderzoeksgroep ‘Burgerschap in een interculturele samenleving’. Vanaf 2017 leidt hij samen met prof.dr. Hans Alma (Vrije Universiteit Brussel) het internationale research consortium Simagine: Social Imaginaries between Secularity and Religion in a Globalizing World.
Thans is hij lid van de leerstoelgroep Zorgethiek van de UvH, waarin filosofen, ethici, theologen en sociaal-wetenschappers zich bezig houden met de culturele, maatschappelijke en politieke betekenissen van zorg, ondermeer in relatie tot kunst, spiritualiteit, levensloop en ouder worden, en duurzaamheid.

Belangrijke publicaties
Hij is co-auteur en co-redacteur van onder meer Het wakende woord. Literatuur, ethiek en politiek bij Maurice Blanchot (1997), Flight of the Gods: Philosophical Perspectives on Negative Theology (2001), Retreating Religion: Deconstructing Christianity with Jean-Luc Nancy (2011), en Religion, Community, Borders: Social Imaginaries and the Challenge of Pluralism (special thematic issue of Interdisciplinary Journal for Religion and Transformation in Contemporary Society - 2020). Tevens schreef hij een Encyclopedie van de filosofie (2007), maakte hij samen met prof.dr. Marcel Poorthuis het handboek 25 Eeuwen theologie: Teksten en toelichtingen (2017).

Onderzoek

General current research fields and topics:

Interculturality, globalization, humanism and humanistic studies, secular-religious divide, worldview theory, deconstruction, theories of social imaginaries, axial theory, political ethics, decolonial thinking

* Liberal Religion and the problems of Freedom, Meaning-making and Imagination.
* Social Imaginaries: the image as actor and as space/world (P. Ricoeur, R. Kearney, M. Heidegger).

* Human trafficking, migration, religion and the blind spots of professional mental care with regard to victims (research projects & reports De religieuze lacune (in Dutch; in collaboration. with Rijk van Dijk and Africa Studies Centre, Universiteit of Leiden), and A Question of Faith (with Noor Luning and Rijk van Dijk; Centre Against Human Trafficking).
* Aging Well: projects and supervision of PhD-projects on care, ethics and aging.
* Political ethics and the ‘intercultural condition’; possible meanings of humanism within intercultural and cross-cultural societies.
* Philosophical theories of globalization: Nancy, Sloterdijk
Spherology and globalization; sense and sense-giving in a complex world; the self-foundation of the modern world, and the idea of ‘faire monde’ (Nancy); the notion of asymmetry between the local and the global.
* The limits of the concept of the secular within a complex, intercultural and interreligious world (among others Weber, Blumenberg, Asad, Ch. Taylor); World theory (book project The World in Theory, forthcoming Edinburgh University Press 2024, in collab. with Birgit Kaiser (Utrecht University) & Philip Leonard (Nottingham Trent University).
* ‘Dialogue between worldviews and religions’: N. Smart’s dimension model
* The modern self between self-creation and the loss of self: tensions within the concepts of autonomy and heteronomy. (Nietzsche, Heidegger, Foucault)
* Dialectics as a way of thinking and a way of living: complexity and complicity of life and death. Studies on a specific feature of western views on humanity, from Antiquity and Christianity to modern culture. (Nancy, Hegel, Malabou, Ch. Taylor)
* Deconstructions of Christianity, starting from the work of Jean-Luc Nancy. Book project Re-treating Religion (Fordham University Press, 2011).
* Monotheism and atheism: an unexpected connection (Bataille, Nancy, Derrida, Levinas, Gauchet, Assmann, among others)
* Difference and différance: exploring the political, ethical and theological meanings of an influential concept. Towards a community without commonness? Friendship and gift as political concepts. (Barth, Derrida , Marion, Sloterdijk, Bataille, Mauss)
* Mystical thought and experience from late medieval negative theology to late-modern humanism. (Eckhart, Silesius, Pascal, Schleiermacher, De Certeau et. al.)
* Early Romanticis between philosophy, literature and religion: re-reading Hölderlin.
* Specific studies in contemporary French philosophy (deconstruction, poststructuralism): notably on Foucault and Bataille (genealogy of sexuality and eroticism), and on Blanchot (the meaning of writing and literature, new definitions of atheism, humanism).
* Theories of freedom beyond neoliberalist thought; tensions between freedom and community.
* Music and religion; book project The Music of Theology: Language, Space, Silence (forthcoming Routledge, Spring 2024).Publicaties

Recent key publications:


2023

* Kate, L. ten, B. Philipsen, 'A Sign we Are': A Poetical Theology of Passing in Hölderlin’s “Rousseau” and Other Late Poems, in J. Deibl (ed.), Theology and Aesthetics: special issue of Religions 14(8), 1053, 21 pp. See: https://doi.org/10.3390/rel14081053.

* Boxtel, B. van, I. de Groot, F. Suárez-Müller, L. ten Kate, Resonance as Pluralism: Toward an Existential-Phenomenological Approach to Relational Plurality, in Dialogue with Rosa and Arendt, in B. van Boxtel, L. ten Kate (eds.), Cultural and Religious Pluralism in the Age of Imaginaries: special issue of Religion 14(8), 957, 13 pp. See: https://doi.org/10.3390/rel14080957.


2022

* Vrerink, A., G. Jacobs, A. Mulder, L. ten Kate, From Fact to Meaning: Care Practitioners’ Hermeneutic Competence Development in Residential Care for Persons with Dementia, in Journal of Aging Studies 61. Open access: https://authors.elsevier.com/sd/article/S0890-4065(22)00006-8

* Kate, L. ten, God uit het niets. Over de deconstructie van het christendom in het werk van Jean-Luc Nancy, in Wijsgerig perspectief op maatschappij en wetenschap 62-2, 24-33.

* Kate, L. ten, Jean-Luc Nancy; Hans Blumenberg, in M. Poorthuis, W. Veen (red.), De moderne theologen. Perspectieven op de 21ste eeuw, Amsterdam: Boom, 695-704 en 727-733.

* Luning, N., m.m.v. L. ten Kate en R. van Dijk, A Question of Faith: An Explorative Pilot Study on the Relationship between West African Religion, Migration and Human Trafficking, Centre Against Human Trafficking (CKM). Research report, 50 pp. See: https://research.uvh.nl/admin/files/19970723/Report_A_Question_of_Faith.pdf


2021
* Kate, L. ten, 'Raising Death: Resurrection between Christianity and Modernity - A Dialogue with Jean-Luc Nancy’s Noli me Tangere, in Angelaki. Journal of Theoretical Humanities, 26-3/4, 195-206. With a response from J.-L. Nancy. Open access: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/0969725X.2021.1938414 
* Luning, N., L. ten Kate, R. van Dijk, A Question of Faith: An Explorative Pilot Study on the Relationship between West African Religion, Migration and Human Trafficking, research report published by Centre Against Children and Human Trafficking, The Hague, in collab. with Centre for African Studies, University of Leiden and UvH, 50 pp.
* Jacobs, G., A. Damen, C. Suransky, L. ten Kate, Reconsidering Humanist Chaplaincy for a Plural Society: The Implications for Higher Professional Education, in Health and Social Care Chaplaincy, Vol. 9-1 (February 2021). Special issue ‘Religious, Spiritual, Pastoral and Secular’. https://journals.equinoxpub.com/HSCC/article/view/40604

2020
* Kate, L. ten, A. Braam, R. van Dijk, J. van Ravesteijn, F. Bergmans, Professional and Religious Approaches to Care for West African Victims of Human Trafficking in The Netherlands: The Challenge of New Pentecostalism, in Journal of Immigrant & Refugee Studies, 25 pp. Open access: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/15562948.2020.1839993
* Kate, L. ten, E. van den Hemel, Religion, Community, Borders – Tensions and Interactions between Religious, Cultural and National Imaginaries in Neoliberal Times. An Introduction’, in Interdisciplinary Journal for Religion & Transformation in Contemporary Society, 5, pp. 258-280. Special thematic issue ‘Religion, Community, Borders: Social Imaginaries and the Challenge of Pluralism’, guest-editors L. ten Kate & E. van den Hemel.

2019
* Kate, L. ten, ‘Strange freedom: Liberal Religion and the Play of Imaginaries’, in Limina: Grazer Theologische Perspektive, 2:2-1, 1-22. Translation of L. ten Kate, De vreemde vrijheid. Nieuwe betekenissen an vrijzinnigheid en humanisme in de 21ste eeuw, Amsterdam: Sjibbolet, 64 pp.
* Kate, L. ten, ‘Something is in the Air: Deconstructions of the Creation, Starting from Peter Sloterdijk’s “Breathed Commune”, in P. Weibel (ed.), Von Morgenrothe die noch nicht geleuchtet haben, Frankfurt: Suhrkamp, 218-239. Live streaming: https://zkm.de/en/media/video/laurens-ten-kate-of-dawns-of-day-that-have-not-yet-broken
* Kate, L. ten, ‘Politiek en resonantie. Met Hartmut Rosa voorbij het neoliberalisme denken’, in M. Poorthuis, J. Duyndam (eds.), Het einde van de politiek? Over populisme, democratie en staatsgeweld, Eindhoven: Damon, 101-113 (Dutch).
* Kate, L. ten, R. ten Bos, 'De geest van de vrijheid en de geest van Nietzsche: Over oikofobie en oikofilie', Nieuwwij, 13 augustus 2019: https://www.nieuwwij.nl/opinie/de-geest-van-de-vrijheid-en-de-geest-van-nietzsche-over-oikofobie-en-oikofilie/
* Is vrijheid altijd blijheid? Vrijzinnige vragen over de vanzelfsprekendheden van onze tijd, redactie i.s.m. W. Houweling, Utrecht: Kok/Boekencentrum, 120 pp.

2018
* Kate, L. ten, ‘The Play of the World: Social Imaginaries as Transcending Spaces – from Taylor to Nietzsche’, in H. Alma, G. Vanheeswijck (eds.), Social Imaginaries in a Globalizing World, Berlin: De Gruyter, 119-140.

2017
* Kate, L. ten, M. Poorthuis (eds.), 25 Eeuwen theologie: Teksten & toelichtingen, Amsterdam: Boom 2017 (Dutch).

2016
* Kate, L. ten, ‘Humanism’s Cry: On Infinity in Religion, and Absence in Atheism – A Dialogue with Blanchot and Nancy’, in A. Szafraniec, E. van den Hemel (eds.), The Future of the Religious Past – II: Words, New York: Fordham University Press, 181-198.
* Kate, L. ten, ‘Unemployed Negativity: Hegel, Bataille and Pedro Bakker’s “The Goatfucker”, in H. Hagenaars, P. Bakker (eds.), Innocent, Amsterdam: Onomatopee/Mondriaan Foundation, 150-177 (Also in Chinese).

2015
* Kate, L. ten, ‘Secularity as Sacrifice: Notes on the Dialectical Logic in Modernity, and its Monotheistic Prefigurations’, in Interdisciplinary Journal for Religion & Transformation in Contemporary Society, I-1, 45-84. Open access: https://brill.com/view/journals/jrat/1/1/article-p22_3.xml
* Kate, L. ten, R. van Dijk, De religieuze lacune. Cultureel-religieuze referentiekaders in de hulpverlening aan slachtoffers van mensenhandel in Nederland, Amsterdam: Fairwork (Dutch). Online: https://adoc.tips/de-religieuze-lacune.html
* Kate, L. ten, ‘Sacraliteit en seculariteit. Over de complexe relatie tussen humanisme en religie’, in M. van de Bossche, G. Coene (eds.), Vrij(heid) van religie, Brussel: VUB Press (Dutch).

2011
* Alexandrova, A., I. Devisch, L. ten Kate, A. van Rooden (eds.), Re-treating Religion: Deconstructing Christianity with Jean-Luc Nancy, New York: Fordham University Press, 400 pp. Coord. editor-group L. ten Kate.

Research Portal University of Humanistic Studies

Website of my endowed chair (publications, blogs, lectures, courses, research PhD’s - in Dutch):
http://www.voormeervrijzinnigheid.nl
Expertise

Philosophy of Culture and Religion
Theology (esp. deconstruction of the monotheistic religious traditions)
Religious Studies
Liberal Religion
Political Ethics and Theory
Globalization Theory
Theory of Imagination, Imaginaries and Meaning making
Secularization Theory
Relation Humanism-Religion


Onderwijs

* Bachelor and Premaster:
Coordinator & Examinator of two courses in
-      the history of humanism and of the Judeo-Christian tradition
-      narratives of Creation
-      axial theory
-      meaning making and imaginaries
-      worldview theory

* Master:
- MA 1: course ‘Worldviews and religion in the Secular Age’ (coordinator dr. Abdelilah Ljamai): close reading of Charles Taylor’s A Secular Age
Ma 3: course ‘Humanistic Practices in a Globalizing World’ (coordinator dr. Carolina Suransky): theories of social imaginaries and their relevance for globalization theory; concepts of ‘world’.

Lidmaatschappen en functies

* Coordinator and director of the international research consortium Simagine: Social Imaginaries between Secularity and Religion in a Globalizing World (with dr. Carolina Suransky)
* Member executive board NOSTER: Dutch Research School for Theology & Religious Studies
* Member and chair committee NWO funding program Teacher PhD's
* Chair NWO funding program Open Competition Humanities & Social Sciences
* Member Academic Advisory Board Titus Brandsma Institute Nijmegen