Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Dr. Femmianne Bredewold

Femmianne Bredewold
Functie

Universitair hoofddocent (Associate professor)

Titulatuur

Dr.

Organisatie

wetenschappelijk personeel, Leerstoel Burgerschap en Humanisering van de Publieke Sector

Adres

Kromme Nieuwegracht 29
3512 HD
Utrecht
Nederland

Biografie

Femmianne Bredewold is universitair hoofddocent en onderzoeker in de leerstoelgroep Burgerschap en Humanisering van de publieke sector. 

Femmianne doet al sinds het begin van haar academische carrière onderzoek naar de vraag op grond waarvan burgers voor elkaar willen zorgen en welke codes en regels mensen hanteren in dat zorgen voor elkaar. Ze heeft daarbij een speciale interesse en aandacht voor de sociale insluiting van burgers met ondersteuningsvragen zoals mensen met een verstandelijke beperking, psychiatrische achtergrond, mensen met verslavingsproblematiek, mensen met dementie en degenen die voor hen zorgen. Dit is met name interessant in het licht van de veranderende verzorgingsstaat en de roep om meer voor zorg voor elkaar te dragen. Vragen die in haar onderzoeken centraal staan zijn onder andere: Willen burgers wel meer voor elkaar zorgen en onder welke voorwaarden dan? Welke burgers worden wel of niet opgenomen in zorgnetwerken in onze samenleving? Hoe kunnen zorgprofessionals zorgnetwerken zo ondersteunen dat de waardigheid van burgers en hun netwerken gewaarborgd blijft? 

Femmianne maakt in deze onderzoeken graag gebruik van onderzoeksbenaderingen, zoals de morele antropologie en emprische ethiek die de aandacht vestigen op morele en normatieve vragen in praktijken. Ook zet ze in op onderzoeksmethoden die empowerend werken voor de doelgroepen waar ze onderzoek mee doet en die hen ook een stem kunnen geven waaronder leergemeenschappen, schaduwen en photo-voice. 


Werkervaring
2020 - 2023 Associate Professor Universiteit voor Humanistiek, Utrecht. 
2014 - 2020 Assistant Professor Universiteit voor Humanistiek, Utrecht.
2006- 2015  Onderzoeker Lectoraat Samenlevingsvraagstukken Hogeschool Viaa, Zwolle. 

Opleidingen
sept. 2009 – jan. 2014 PhD-student, Universiteit van Amsterdam
sept. 2005 – juli 2006 Master Anthropology and development studies,  Radboud Universiteit Nijmegen
sept. 2003 – juli 2005 Bachelor  Anthropology and development studies,  Radboud Universiteit Nijmegen


Onderzoek

Projecten die ze samen met collega's en promovendi ondernam vanuit de UvH: 

2019-2023 Sociale inclusie en het VN-verdrag voor mensen met een verstandelijke beperking die wonen in een beschutte leefomgeving. Met subsidie van ZonMW binnen programma Ethiek en Gezondheid. 

2020-2022 Leergemeenschap Wat is goede zorg voor gezinnen met een zorgintensief kind? Met subsidie van Zorgorganisatie Prisma.  

2020 – 2021 De gevolgen van Covid-19 op mensen met een beperking en degenen die voor hen zorgen. Internationaal project vanuit IASSIDD Comparative Analysis and Policy Stream. 

2017-2019 Ervaringen van cliënt-afhankelijkheid in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Met subsidie van  het ministerie van VWS.

2014-2018 De Belofte van Nabijheid. Een onderzoek met de UvA naar de veranderende verzorgingsstaat en de betekenis daarvan voor burgers en professionals. Met subsidie van oa GAK. 

2016 Binthout snijdt hout. Een onderzoek naar de erkenningspraktijken voor mensen met een verstandelijke en psychiatrische beperking binnen een  sociale onderneming. Met een subsidie van ZonMW binnen het programma Vakkundig aan het Werk. 

Onderwijs

Femmianne geeft onderwijs in het masterprogramma Zorgethiek en Beleid (ZEB) en in de Master Humanistiek. Ze doceert binnen deze opleidingen over belangrijke beleidsveranderingen in de publieke sector en leert studenten zich hier kritisch toe te verhouden mbv sociaal constructivistische beleidsanalyse methoden. Ook doceert ze binnen de Graduate School over ethiek in onderzoek en onderzoeksmethoden zoals participatieve observatie en schaduwen. 

Lidmaatschappen en functies

2020 - heden  Raad van wetenschappers Specialistische Jeugdzorg Organisatie KOOS
2019 - heden Lid commissie Erkennen en Waarderen NLU
2019 - heden Lid IASSIDD Comparative Practice and Policy Stream
2021  Programma commissie IASSIDD Europe Conference 2021
2018 - 2021 Lid Universiteitsraad