Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Prof. dr. Geert Smid

Geert Smid
Functie

Bijzonder hoogleraar (hij, hem)
[Endowed professor (he, him)]

Titulatuur

Prof. dr.

Omschrijving

Bijzonder hoogleraar psychotrauma, verlies en rouw en psychiater, ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum

Biografie

Geert Smid publiceerde over het vóórkomen, diagnostiek en behandeling van posttraumatische stress en traumatische rouw en stress sensibilisatie. Zijn huidige onderzoek richt zich op betekenisgeving, epidemiologische en culturele aspecten, diagnose, preventie en behandeling.

Onderzoek

Rouw na euthanasie op basis van psychisch lijden [Grief following physician-assisted dying due to mental suffering]
Geestelijke verzorging en psychotraumazorg [Spiritual care and psychotraumatology]

Expertise

Psychotrauma, verlies, rouw, traumatische rouw, ambigu verlies, niet-erkend verlies, zelfdoding, euthanasie, moreel trauma, PTSS
Vluchtelingen, veteranen, politieagenten, rampgetroffenen, nabestaanden, diversiteit, seksuele oriëntatie en genderidentiteit en expressie
Levensverhalen, rituelen, betekenisgeving

Onderwijs

Verlies en Rouw M2-BVBEG5
Het dode lichaam / Belichaamde betekenis B3-ZIN6a
Masterscriptie M3-MT
Graduate School