Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Prof.dr. Anne Goossensen

Anne Goossensen
Functie

Hoogleraar informele zorg & zorgethiek

Telefoon

030-2390100 (receptie)

Titulatuur

Prof.dr.

Organisatie

wetenschappelijk personeel

Biografie

Prof. dr. M.A. Goossensen (1966):

 • Zie ook haar LinkedIn profiel
 • Studeerde klinische psychologie & verslavingszorg in Utrecht 
 • Promoveerde in 1997 op een etnografisch proefschrift in Rotterdam
 • Deed Kwaliteit van Zorg onderzoek uit bij Trimbos-instituut (1999 - 2003) 
 • Doceerde Kwaliteitskunde bij IBMG aan de Erasmus Universiteit (2003-2010)
 • Was Lector verslavingszorg aan Hogeschool Inholland (2007-2012)
 • Was bijzonder hoogleraar op het gebied van Presentie en GGZ aan Universiteit van Tilburg
 • Werkt momenteel als Hoogleraar Informele zorg & Zorgethiek aan de UvH, sinds 2012 
 • Was van 2015 tot 2019 Bijzonder Hoogleraar VPTZ (vrijwilligers palliatieve terminale zorg) 

Onderzoek

Anne Goossensen begeleidt promovendi en ontwerpt al 25 jaar studies over humanisering in de GGZ, ziekenhuiszorg, ouderenzorg, Korsakovzorg, palliatieve zorg en daar buiten. De laatste jaren met een focus op vrijwilligerswerk.

Publicaties

Research Portal University of Humanistic Studies

Zie voor een volledig overzicht artikelen en oraties, downloads zie deze persoonlijke website. 

Expertise

Anne Goossensen is deskundig in kwalitatief empirisch onderzoek en evaluatiestudies. Qua onderwerpen: zorgrelaties, kwaliteitsprojecten, rouw, presentie theorie, kwetsbaarheid van zorgontvangers, waardigheid, compassie, compassionate communities.

Onderwijs

Geeft les in de Master Humanistiek - Humanisering van de GezondheidszorgBijdrage over rouw aan de Celebranten opleiding van de UvHGeeft trainingen bij Klooster Huissen over zorgethische thema’s 

Lidmaatschappen en functies

 • Lid International Working Group (IWG) Death, Dying and Bereavement, 2018 - heden
 • Lid Raad van Toezicht Stichting Humanitas Rotterdam, 2019- heden (portefeuille kwaliteit) 
 • Lid Collaborative Liverpool Best Care for the Dying person (ILive project, levenseinde vrijwilligers in ziekenhuizen). 
 • Lid expertpanel subsidie-aanvragen kanker patiënten organisaties NFK, 2016-2021