Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Prof.dr. Joke van Saane

Joke van Saane
Functie

Rector en voorzitter van het college van bestuur
Rector and president of the board
Hoogleraar Zingeving en leiderschap

Telefoon

030 2390103

Titulatuur

Prof.dr.

Organisatie

College van Bestuur, wetenschappelijk personeel

Biografie

Prof.dr. Joke van Saane is hoogleraar Zingeving en leiderschap. Zij studeerde psychologie en onderwijskunde aan de Vrije Universiteit, waar ze ook promoveerde en werkzaam was als docent en onderzoeker. Ze publiceerde onder andere over geloofwaardig leiderschap. Van 2014 tot 2019 was zij hoogleraar Godsdienstpsychologie en Onderwijs Theologie & Religiestudies en portefeuillehouder Onderwijs aan de Faculteit Religie en Theologie van de Vrije Universiteit. Sinds 1 juli 2019 is zij rector en voorzitter van het college van bestuur van de Universiteit voor Humanistiek.

Publicaties

Boeken

 • Saane, Joke van (2012). Geloofwaardig leiderschap. Zoetermeer: Boekencentrum.
 • Saane, Joke van (2010). Religie is zo gek nog niet. Een introductie in de godsdienstpsychologie. Kampen: Ten Have. (Genomineerd voor de Theologie Publicatieprijs 2011)
 • Dros, Lodewijk & Saane, Joke van e.a.(2009). De C-factor van Nederland. Hoe calvinistisch zijn wij? Kampen: Ten Have
 • Saane, Joke van (2008). Gebedsgenezing. Boerenbedrog of serieus alternatief? Kampen: Ten Have.
 • Roothaan, Angela & Saane, Joke van (red.) (2007). Wat is wijs? Reflecties op spirituele vorming. Kampen: Ten Have.
 • Roelofsma, Peter H.M.P., Corveleyn, Jozef M.T. & Saane, Joke W. van (2003). One Hundred Years of Psychology and Religion. Issues and trends in a century long quest. Amsterdam: VU University Press.
 • Saane, J.W. van (1998). De rol van gevoelens en emoties in de religieuze ervaring. Een theoretisch psychologische benadering. Dissertatie Vrije Universiteit Amsterdam. Kampen: Kok.

Recente wetenschappelijke artikelen
 • Saane, Joke van (2018). Personal leadership as form of Spirituality. In: Kok, J & Heuvel, S. van den (eds). Leading in a VUCA World; Integrating Leadership, Discernment and Spirituality. Springer International Publishing, 43-58.
 • Paas, Stefan, Saane, Joke van & Foppen, Annemarie (2018). Personality Traits of Church Planters in Europe II. Journal of Empirical Theology, (31), 288-308.
 • Saane, Joke van (2018). Back to the Roots. Paradoxes in the Development of Leadership Theories. In: Brouwer, R. (ed.) The future of lived religious leadership. Amsterdam Studies in Theology and Religion vol 7. VU University Press, Amsterdam, 208-217.
 • Paas, Stefan, Saane, Joke van & Foppen, Annemarie (2017). Personality Traits of Church Planters in Europe. Journal of Empirical Theology, 30(1), 25 – 40.
 • Saane, Joke van (2017). From cognitive science to personal leadership. The role of religion and personal life orientation in curriculum development processes within the domain of religious studies. Religion and Higher Education. Society for Research into Higher Education. Eds. J. Stevenson & K. Aune. London/New York: Routlegde, 181-190.
 • Saane, Joke van (2016). Bent u echt bekeerd? Het toetsen van de betrouwbaarheid van bekeringen van asielzoekers. NTKR, Tijdschrift voor Recht en Religie, 2, 55-67.
 • Saane, J.W. van & Kroon, N. (2016). Feminine Failure: Expectations around evangelical female leadership. Evangelicals and Sources of Authority. Amsterdam Studies in Theology and Religion,vol. 6. Eds. M. Klaver, S. Paas & E. van Staalduine-Sulman. Amsterdam: VU University Press, 120-139.
 • Saane, Joke van (2014). Op zoek naar échte leiders: de psychologie van charismatisch leiderschap binnen en buiten de kerken. Geestkracht. Bulletin voor Charismatische Theologie, nr. 74, 7-15.
 • Saane, J.W. van (2014). Spirituality and the Psychology of Leadership Credibility. An analysis from the Psychology of Religion. Leadership, Spirituality and Innovation, Christian Perspectives on Leadership and Social Ethics 1. Eds. J. Barentsen and P. Nullens. Leuven: Peeters, 2014, 41-56.
Oratie Vrije Universiteit
Saane, J.W. van (2015). Geloofwaardig onderwijs. Van kennis naar persoonlijk leiderschap. Amsterdam: Vrije Universiteit

Recente artikelen populair
 • Saane, Joke van (2017). Geloof in leiderschap. In: Tussenruimte (2),
  • Saane, Joke van (2017). De leider als rolmodel: nieuwe uitdagingen voor een oude roeping. In: WKO-bulletin, 93, 4-6.
  • Saane, Joke van (2016). Geloofwaardig leiderschap: hoe doe je dat? In: Ouderlingenblad, 1070, (93), 18-21.
  • Saane, Joke van (2016). Geloofwaardig leiderschap. De balans tussen leider en volgers. In: Groei, 20, (2), 104-109.
  • Saane, Joke van (2015). De voorganger als prototype. Leiderschap in de ondertussentijd (1). In: Ideaz, (4), 28-29.
  • Saane, Joke van (2015). Psychologie van fantasie. In: Struik, G & Trommel, R. (red.), Fantastisch? De virtuele werkelijkheid in beeld. Delft: Johannes Calvijn, 28-34.
  • Saane, Joke van (2015). Een Gallisch dorpje. In: De Psycholoog, 1, (50), 1, 53. Tevens opgenomen in eenmalige Engelse editie 2015.


  Lidmaatschappen en functies

  Nevenfunctie
  1 jan 2016 - : Lid Raad van Toezicht Stichting VOG voor AVOO (Stichting Apeldoorns Voortgezet Openbaar Onderwijs), portefeuille onderwijskwaliteit