Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Factsheet 'Corona en de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking' brengt overheidsbeleid in kaart


14 september 2021


Vandaag publiceert de leerstoelgroep Zorgethiek van de Universiteit voor Humanistiek het factsheet 'Corona en de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking'. Het bevat een beknopt overzicht van zorgbeleid voorafgaand aan en tijdens de coronacrisis en de impact hiervan op mensen met een verstandelijke beperking in onze samenleving. 


Het factsheet beschrijft onder andere dat de gehandicaptenzorg pas relatief laat aandacht kreeg van de overheid. Zo was er in het begin een gebrek aan testmateriaal en beschermingsmiddelen. Eind maart 2020 werd in instellingen een ‘nee-tenzij’-bezoekersregeling ingevoerd, dat vaak werd gehandhaafd als een bezoekverbod. De dagbesteding werd op veel plekken afgeschaald. De afname van de verplichtingen werd door sommigen als positief ervaren. Echter, gemiddeld gaven mensen met een verstandelijke beperking hun leven een flink lager rapportcijfer. Onduidelijkheid over de (toepassing van) de regels, maar ook bij voorgenomen versoepelingen, bracht veel verwarring en onzekerheid. Gebrek aan inspraak en passende communicatie over het hoe en waarom van de maatregelen versterkten deze gevoelens. Voor sommigen werd het leven beter na de versoepelingen, maar voor anderen nam de angst en stress toe, onder andere door bijkomende onzekerheid over regels en het naleven ervan door anderen.

Zorgzaam uit de crisis

Deze publicatie is de tweede in een reeks van vier factsheets. Eerder verscheen een overzicht over corona en de zorg voor ouderen en er volgen er nog twee over de palliatieve zorg en over de zorg voor asielzoekers, ongedocumenteerden en statushouders. Ze bieden alle vier een overzicht van het coronabeleid en de ervaringen ermee op basis van bestaande onderzoeken. 

De factsheets zijn onderdeel van het UvH-project ‘Zorgzaam uit de crisis’. Het uiteindelijke doel van dit project is om in 2022 een zorgethisch beleidskader te publiceren om toekomstige (gezondheids)crises op een meer zorgzame en inclusieve manier op te vangen. Het project combineert gesprekken met mensen uit kwetsbare groepen, hun zorgnetwerk en belangen- en beroepsorganisaties met beleidsanalyse en zorgethische reflectie.


Bekijk de factsheet en column van Alistair Niemeijer op Zorgethiek.nu 

Vandaag publiceert de leerstoelgroep Zorgethiek van de Universiteit voor Humanistiek het factsheet 'Corona en de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking'. Het bevat een beknopt overzicht van zorgbeleid voorafgaand aan en tijdens de coronacrisis en de impact hiervan op mensen met een verstandelijke beperking in onze samenleving.