Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Factsheet 'Corona en de zorg voor ouderen' brengt overheidsbeleid in kaart


30 juni 2021


Vandaag publiceert de leerstoelgroep Zorgethiek van de Universiteit voor Humanistiek de factsheet 'Corona & zorg voor ouderen', met daarin een overzicht van zorgbeleid voorafgaand aan en tijdens de coronacrisis en de impact hiervan op ouderen in onze samenleving. 


De factsheet laat onder andere zien dat er een ‘gat’ zit in het algemene overheidsbeleid: ouderen die niet meer thuis kunnen wonen, maar ook (nog) niet in een verpleeghuis terechtkunnen, vallen vaak tussen wal en schip. Verder blijkt dat de impact van de coronamaatregelen op ouderen sterk afhankelijk is van hun woonsituatie, mate van zelfstandigheid, gezondheid en sociaal netwerk. Waar het met thuiswonende ouderen redelijk goed ging, gingen de gezondheid en het welbevinden van veel bewoners van verpleeghuizen flink achteruit. 


De factsheet is de eerste in een reeks van vier. In de komende weken verschijnen er ook factsheets over de crisismaatregelen rondom mensen met een (licht) verstandelijke beperking, ongedocumenteerden & statushouders en palliatieve zorg. Deze vier factsheets zijn onderdeel van het UvH-project ‘Zorgzaam uit de crisis’. Het doel van dit project is een zorgethisch beleidskader te ontwikkelen om toekomstige (gezondheids)crises op een meer zorgzame en inclusieve manier op te vangen. Het onderzoek combineert gesprekken met mensen uit kwetsbare groepen, hun zorgnetwerk en belangen- en beroepsorganisaties met beleidsanalyse en zorgethische reflectie.


Factsheet op Zorgethiek.nu


 

Vandaag publiceert de leerstoelgroep Zorgethiek van de Universiteit voor Humanistiek de factsheet 'Corona & zorg voor ouderen', met daarin een overzicht van zorgbeleid voorafgaand aan en tijdens de coronacrisis en de impact hiervan op ouderen in onze samenleving.