Deze website maakt gebruik van cookies

Dr. Alistair Niemeijer

Alistair Niemeijer
Functie

Universitair docent binnen de (pre)master Zorgethiek en beleid

Telefoon

+31 30 23 90 193

Titulatuur

Dr.

Organisatie

wetenschappelijk personeel, Leerstoel Zorgethiek

Biografie

Sinds 1 januari 2013 is Alistair Niemeijer als UD zorgethiek verbonden aan de UvH. Alistair is half Engels en heeft zijn vooropleiding in Engeland genoten. Daarna studeerde hij filosofie aan de VU en toegepaste ethiek aan de UU waar hij cum laude afstudeerde op een scriptie over ongezonde voeding en paternalisme.
Vervolgens was hij als promovendus werkzaam aan het EMGO- instituut van het VU medisch centrum. Hier heeft Alistair kwalitatief empirisch onderzoek gedaan naar de ethische aspecten van het gebruik van toezichthoudende woonzorgtechnologie (domotica) in de zorg voor mensen met dementie en een verstandelijke beperking.
Zijn proefschrift getiteld 'Exploring good care with surveillance technology in residential care for vulnerable people' is verkrijgbaar bij VU University Press: http://vuuniversitypress.com/16-dtlas/112-surveilling-autonomy-securing-care

Alistair’s key interests liggen in de politieke filosofie, empirische (en) zorg- ethiek en de verbinding tussen theorie en empirie; epistemologie, methodologie en normativiteit; met specifieke aandacht voor kwalitatieve methoden als (auto-)etnografie, fenomenologie en discoursanalyse. Qua onderzoeksinteresse heeft hij affiniteit voor de normativiteit en zorgpraktijk van langdurige/chronische beperking, de ethiek van nieuwe (zorg)technologie en de interactie van technologie en waarden in zorgpraktijken.

Selectie publicaties

(Proefschrift:)
Niemeijer, A. (2015). Exploring good care with surveillance technology in residential care for vulnerable people. Amsterdam: VU University Press. 
 
(Peer reviewed)


Boonen, M., Rankin, J, Vosman, F. & Niemeijer, A. (2018). Nurses’ knowledge and deliberations crucial to Barcoded Medication Administration technology in a Dutch hospital: Discovering nurses’ agency inside ruling. Health, 1-20, DOI: 10.1177/1363459318800155                

Vosman, F. & Niemeijer, A. (2017). Rethinking critical reflection on care: late modern uncertainty and the implications for care ethics.Medicine Health Care and Philosophy. DOI 10.1007/s11019-017-9766-1

Niemeijer, A. & Visse, M. (2016). Challenging standard concepts of ‘humane’ care through relational auto-ethnography. Social Inclusion 4: DOI:10.17645/si.v4i4.704

Boonen, M., Vosman, F. & Niemeijer, A. (2016). Tinker, tailor, deliberate. An ethnographic inquiry into the institutionalized practice of bar-coded medication administration technology by nurses. Applied Nursing Research, Vol. 33, p30–35

Visse, M. & Niemeijer, A. (2016). Autoethnography as a praxis of care – the promises and pitfalls of autoethnography as a commitment to care, Qualitative Research Journal, Vol. 16 Iss 3 pp. 301 - 312.

Boonen, M.J.M.H., Vosman, F.J.H, Niemeijer, A.R,(2015). Is technology the best medicine? Three practice theoretical perspectives on medication administration technologies in nursing. Nursing Inquiry. DOI: 10.1111/nin.12119

Niemeijer, A.R, Depla, M.F.I, Frederiks, B.J.M, Francke, A.L., Hertogh, C.M.P.M. (2014). The use of surveillance technology in residential facilities for people with dementia or intellectual disabilities: A study among nurses and support staff. Exploring the benefits and drawbacks. American Journal of Nursing 114 (12): 28-37

Niemeijer, A., Depla, M., Frederiks, B., Hertogh, C. (2014). Autonomy under surveillance. The experiences of people with dementia and intellectual disabilities with surveillance technologies in residential care. Nursing Ethics Published online before print June 9 doi: 10.1177/0969733014533237

Niemeijer, A., Frederiks, B., Depla., M., Eefsting, J, Hertogh, C. (2013). The place of surveillance technology in residential care for people with intellectual disabilities: is there an ideal model of application. Journal of Intellectual Disability Research 57 (3): 201-15.                                                       
                                                                                                                                             Zwijsen, S.A., Depla, M.F.I.A., Niemeijer, A.R., Francke, A.L., Hertogh, C.M.P.M. (2012). Surveillance technology: an alternative to physical restraints? A qualitative study among professionals working in nursing homes for people with dementia. International Journal of Nursing Studies 49 (2), 212-219.
 
Niemeijer, A.R., Frederiks, B.J.M., Depla, M.F.I.A., Legemaate, J., Eefsting, J.A. and Hertogh C.M.P.M. (2011). The ideal application of surveillance technology in residential care for people with dementia. Journal of Medical Ethics 37(5): 303-10.                                                
 
Zwijsen, S., Niemeijer, A.R., Hertogh, C.M.P.M. (2011). Ethics of using assistive technology in the care for community dwelling elderly people: An overview of the literature. Ageing and Mental Health 15, 4: 419-27
 
Zwijsen, S., Depla, M.F.I.A., Niemeijer, A.R., Francke, A.L., Hertogh, C.M.P.M. (2011). The concept of restraint in nursing home practice: a mixed-method study in nursing homes for people with dementia. International Psychogeriatrics 23 (5): 826-834
 
Niemeijer, A.R., Frederiks, B.J.M., Riphagen, I., Legemaate, J., Eefsting, J.A., Hertogh, C.M.P.M. (2010). Ethical and practical concerns of surveillance technologies in residential care for people with dementia or intellectual disabilities: an overview of the literature. International Psychogeriatrics 22, 7: 1129-1142
 
Niemeijer A.R., Hertogh C.M.P.M. (2008). Implantable tags: Don't close the door for Aunt Millie! American Journal Of Bioethics 8 (8): 50-52
 
(Vakwetenschappelijk):

Niemeijer, A. (2016). Solidariteit opnieuw definiëren. Tijdschrift voor Gezondheidszorg en Ethiek 26, (3): 72

Niemeijer, A. (2014). Technologie voor kwetsbare mensen:  hoe onschuldig is een elektronische medicijndoos? Zorg en Recht in Praktijk 1 (1): 17-21

Depla, M., Frederiks, B., Hertogh, C., Niemeijer, A. (2013). Weging van Waarden. Denkbeeld 25 (4): pp 6-9

Niemeijer, A.R. (2012). The sweet promise of dignified technology? Intellectual disability, surveillance technology and human dignity. In: Kijk anders, zie meer. Tien jonge wetenschappers over disability studies. Den Haag: ZonMw

Niemeijer, A.,
Depla, M., Frederiks, B., Hertogh, C. (2012). Verantwoorde en zorgvuldige toepassing van toezichthoudende domotica in de residentiële zorg voor mensen met dementie of een verstandelijke beperking: Een handreiking voor zorginstellingen. Amsterdam: VU Medisch Centrum. 

Frederiks, B.J.M., Niemeijer, A.R., Hertogh, C.M.P.M. (2009). ‘De juridische en ethische aspecten van domotica in de zorg voor mensen met dementie’. Tijdschrift voor Ouderengeneeskunde 34 (5): 181-185

Niemeijer, A.R., Hertogh, C.M.P.M. (2009). Domotica in de intramurale zorg voor mensen met dementie In: Wel Thuis! Een verkenning van de grenzen bij zorg op afstand. Utrecht: Provincie Utrecht


(Overig):

Niemeijer, Miles & Niemeijer, Alistair (2018). 'Het Nederlandse leersysteem moet beter inspelen op de talenten van de leerling'. Opinie, De Volkskrant 27 februari

Niemeijer, Alistair (2017). ’Intolerantie als teken van armoe', Opinie, NRC 22 september

Niemeijer, Alistair & Niemeijer-Westra, Wytske (2015). 'Het blijft cowboyen met het PGB'. Opinie, De Volkskrant 26 maart

Niemeijer, Alistair (2013). ’Waarom gaat het bij kinderen met Down toch altijd over medische risico's? Opinie, De Volkskrant 21 maart

Frederiks, Brenda &  Niemeijer, Alistair (2011). 'De menselijke waardigheid is wel degelijk geschonden' Opinie, De Volkskrant 31 januari
Onderwijs

         
ZEB-40 Theorieën van zorgethisch onderzoek
ZEB-50 Kwaliteit en veiligheid in zorgethisch perspectief
ZEB-60 Veldonderzoek
ZEB-70 Afstudeeronderzoek MA ZeB
GS jaar 2 ev: begeleiding


Lidmaatschappen en functies

Lid van de universiteitsraad van de Universiteit voor Humanistiek
Lid van het ZonMw onderzoekersnetwerk ‘Diversiteit en Gezondheid’.
Lid van de International Association of Bioethics (IAB).
Lid van de redactieraad van de MOOC Ethics in Communication (Universiteit van Amsterdam).
Lid van de Alzheimer Europe Ethiek adviesgroep 'Assistive technologies in dementia care' (funded by the German  Ministry of Health) & lid
van de Alzheimer Europe Ethiek adviesgroep 'Ethical dillemma's for professional caregivers of people with dementia.'