Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Covid 19 onderzoeksubsidie: Hoe blijft ons beleid zorgzaam, ook in crisissituaties?


3 september 2020


De Universiteit voor Humanistiek ontwikkelt een zorgethisch beleidskader om toekomstige (gezondheids)crises op een meer zorgzame en inclusieve manier op te vangen. Dit project wordt mogelijk gemaakt door een subsidie uit het Covid19 Bottom-up Programma van ZonMw. 


In de afgelopen maanden heeft de Nederlandse overheid diep ingrijpende maatregelen genomen. Mensen die toch al in een kwetsbare positie zaten werden door het crisisbeleid extra getroffen. Het bezoekverbod voor ouderen is een van de vele voorbeelden. Tegelijkertijd is er in de samenleving nieuwe waardering voor het belang van goede zorg voor een veerkrachtige samenleving.


Ondertussen groeit de kritiek op de crisisbeleid van het kabinet. Beleidsafwegingen zijn eenzijdig en vaak niet goed ethisch doordacht. Ook hebben de kwetsbare groepen zelf nauwelijks of geen stem in de beleidsvorming. De komende twee jaar werkt de Leerstoelgroep Zorgethiek van de UvH aan een evaluatie van het crisisbeleid en formuleert ze een alternatief kader voor zorgethisch (crisis)beleidskader dat past bij een zorgzame en inclusieve samenleving. 


Dit nieuwe project bestaat uit beleidsonderzoek naar de crisismaatregelen en een empirisch verkenning naar hoe mensen in een kwetsbare positie de maatregelen ervaren hebben. Daarnaast wordt in kaart gebracht welke alternatieven mensen samen met naasten en zorgverleners hebben gevonden om met de impact van de corona crisis om te gaan. Het doel is om een inzetbaar beleidskader te ontwikkelen dat in verschillende sectoren kan worden gebruikt. In het empirisch onderzoek ligt de focus echter op vier groepen: mensen met een verstandelijke beperking en hun verwanten; ouderen en hun mantelzorgers; patiënten die palliatieve zorg ontvangen en hun naasten, en tot slot vluchtelingen. 


De inzichten uit het praktijkonderzoek worden voortdurend besproken met betrokkenen en beleidsmakers en zo wordt samen een alternatief beleidskader ontwikkeld. Het onderzoek staat onder leiding van hoogleraar Zorgethiek Carlo Leget. Alistair Niemeijer, Els van Wijngaarden en Pieter Dronkers zijn als UvH-onderzoekers ook betrokken. Maatschappelijke partners zijn onder andere Actiz, Dokters van de Wereld, de coöperatie Palliatieve Zorg Nederland, Reliëf, Pharos en de Tao of Care.

Vacature

We zoeken een postdoc onderzoeker die ons bij dit project komt ondersteunen. 

De Universiteit voor Humanistiek ontwikkelt een zorgethisch beleidskader om toekomstige (gezondheids)crises op een meer zorgzame en inclusieve manier op te vangen. Dit project wordt mogelijk gemaakt door een subsidie uit het Covid19 Bottom-up Programma van ZonMw.