Deze website maakt gebruik van cookies

Prof.dr. Carlo Leget

Carlo Leget
Functie

voorzitter leerstoel Zorgethiek
hoogleraar Zorgethiek
bijzonder hoogleraar palliatieve zorg

Titulatuur

Prof.dr.

Organisatie

wetenschappelijk personeel, Leerstoel Zorgethiek

Biografie

Leget is vanuit de theologie (dissertatie in Utrecht over Thomas van Aquino, 1997) terecht gekomen in de medische ethiek. Na zes jaar aan het UMC St Radboud gewerkt te hebben als universitair docent medische ethiek, werd hij in 2009 universitair hoofddocent zorgethiek in Tilburg. Sinds 2011 is hij verbonden aan de Universiteit voor Humanistiek. Per 1 september 2012 is hij benoemd tot hoogleraar Zorgethiek aan de UvH. Ook is hij bijzonder hoogleraar ethische en spirituele vragen in de palliatieve zorg namens de Associatie Hospicezorg Nederland.

Legets onderzoek beweegt zich op het grensvlak van (zorg)ethiek en zingeving, met name rond het levenseinde. 

Lidmaatschappen en functies

  • Lid vaste commissie Ethiek en Recht Gezondheidsraad
  • Lid commissie palliantie ZonMW
  • Agora, landelijk platform palliatieve zorg - voorzitter werkgroep ‘Ethiek en spirituele zorg’
  • Palliactief, beroepsvereniging voor mensen werkzaam in de palliatieve zorg – Algemeen bestuurslid
  • European Association for Palliative Care – Vice-president
  • European Association for Palliative care – Co-voorzitter taskforce spiritual care
  • Relief. Christelijke vereniging van zorginstellingen – vaste columnist ‘Zin in Zorg’
  • Tijdschrift voort Gezondheidszorg en Ethiek – lid kernredactie
  • Spiritual Care. Zeitschrift für spiritualität in den Gesundheitsberufen– lid kernredactie
  • Humanistisch Verbond – voorzitter klachtencommissie geestelijke verzorgers