Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Factsheet ‘Corona en de zorg voor nieuwkomers’ brengt knelpunten in beeld


2 november 2021


Over de gevolgen van Corona voor nieuwkomers in Nederland is weinig bekend. Wel zien we dat al bestaande problemen en knelpunten met asielzoekers, statushouders en ongedocumenteerden, versterkt zijn. Dat wordt duidelijk uit de factsheet 'Corona & zorg voor nieuwkomers’ van de leerstoelgroep Zorgethiek van de Universiteit voor Humanistiek.


De factsheet, gepubliceerd op de website Zorgethiek.nu, biedt een overzicht van de belangrijkste beleidslijnen rondom zorg voor nieuwkomers voorafgaand aan en tijdens de coronacrisis en de gevolgen ervan voor deze groep. Hierbij maakt de factsheet een onderscheid tussen de situatie van asielzoekers, statushouders en ongedocumenteerden.


Wat allereerst opvalt is dat er relatief weinig onderzoek is gedaan naar de impact van het coronabeleid op nieuwkomers. Wel wordt duidelijk dat voor asielzoekers, statushouders en ongedocumenteerden al bestaande problemen en knelpunten zijn versterkt of uitvergroot. Daarnaast hebben deze groepen het vaak lastig met het vinden van begrijpelijke en juiste informatie over het coronavirus en de maatregelen, onder andere doordat het een tijdje duurde tot er vertalingen kwamen in andere talen dan het Engels.

Gevolgen coronabeleid afhankelijk van verblijfsstatus

Voor asielzoekers zijn veel reguliere activiteiten en sociale contacten stilgevallen. Dit heeft niet alleen invloed op hun mentale en fysieke welzijn, maar ook op hun integratie in de Nederlandse samenleving. 


Ook voor statushouders geldt dat hun leven deels tot stilstand is gekomen. Participatie wordt bemoeilijkt, onder andere omdat het vinden en behouden van betaald werk lastiger is geworden. Statushouders met een baan werken vaak in sectoren die hard zijn getroffen, op tijdelijke contracten. De bestaansonzekerheid is toegenomen. Ook is een groot deel van de sociale contacten weggevallen en maken statushouders zich zorgen over vrienden en familie in het land van herkomst. 


Ongedocumenteerden, tot slot, zijn vanwege hun illegale status vaak bang om hulp te zoeken. Omdat ze niet geregistreerd zijn, hebben ze slechter toegang tot coronatesten en vaccinaties. De opvang voor dakloze ongedocumenteerden is gekoppeld aan de lockdown, waardoor deze steeds tijdelijk is.

Lees de column en bekijk de factsheet

' Weinig vangnet en meer angst: ongedocumenteerden en de Coronacrisis': bekijk de factsheet van Sara Dekking en de begeleidende column van Wout Vissers op Zorgethiek.nu

Zorgzaam uit de crisis

Deze publicatie is de derde van vier factsheets over kwetsbare groepen in de Nederlandse samenleving. De vorige twee factsheets gingen over de impact van de coronamaatregelen op ouderen en mensen met een (licht) verstandelijke beperking. Later dit jaar verschijnt de laatste factsheet in de reeks, over corona en de palliatieve zorg. Ze bieden alle vier een overzicht van het coronabeleid en de ervaringen ermee op basis van bestaande onderzoeken. 


De factsheets zijn onderdeel van het UvH-project ‘Zorgzaam uit de crisis’. Het doel van dit project is om in 2022 een zorgethisch beleidskader te publiceren om toekomstige (gezondheids)crises op een meer zorgzame en inclusieve manier op te vangen. Het project combineert gesprekken met mensen uit kwetsbare groepen, hun zorgnetwerk en belangen- en beroepsorganisaties met beleidsanalyse en zorgethische reflectie. Een analyse van de interviews met ongedocumenteerden en statushouders verschijnt in december 2021.


Fotocredit: Dokters van de Wereld

Over de gevolgen van Corona voor nieuwkomers in Nederland is weinig bekend. Wel zien we dat al bestaande problemen en knelpunten met asielzoekers, statushouders en ongedocumenteerden, versterkt zijn. Dat wordt duidelijk uit de factsheet 'Corona & zorg voor nieuwkomers’ van de leerstoelgroep Zorgethiek van de Universiteit voor Humanistiek.