Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Dr. Pieter Dronkers

Pieter Dronkers
Functie

Universitair Docent Zorgethiek

Titulatuur

Dr.

Organisatie

wetenschappelijk personeel, Leerstoel Zorgethiek

Adres

Kromme Nieuwegracht 29
3512 HB
Utrecht

Selectie publicaties

Monographs – Academic

Faithful Citizens: Civic Allegiance and Religious Loyalty in a Globalised Society; A Dutch Case Study, Amsterdam: Pallas 2012.


Monographs – Popular science 

with Frans Vosman. Mantelzorg en burgerplicht. Waarom een zorgzame samenleving om een zorgzame overheid vraagt [Family care and civic duties. Why a caring society requires a caring government]. Preadvies Nederlandse Vereniging voor Bio-Ethiek 2016.


Tamar: Een reisverhaal over Turkse en Franse hoofddoeken [Tamar: A travel book on Turkish and French headscarves], Kampen: Ten Have 2008.


Publications with peer review process

‘De tolerante natie en haar “multireligieuze drama”: Nieuwe burgerschapsvisies en de ruimte voor religieuze loyaliteit’ [A tolerant nation and its ‘multireligious tragedy’: New visions of citizenship and the space for religious loyalties], in: Peter van Dam, James Kennedy, Friso Wielenga (eds.) Achter de zuilen: Op zoek naar religie in naoorlogs Nederland [Behind the pillars: Searching for religion in the post-war Netherlands], Amsterdam: Amsterdam University Press 2014, 155-176.

‘Een wereld zonder thuisvoordeel: Boekessay’ [A world without home advantage: Book review], Tijdschrift voor Theologie [Journal for Theology], 54/2, 2014, 185-195.

‘Interpreting Multiculturalism in the Netherlands: Nation‐Building, Civic Allegiance and Multiple Belonging’, in: Peter J. Balint, Sophie Guerard De Latour (eds.) Liberal Multiculturalism and the Fair Terms of Integration, Houndsmill: Palgrave Macmillan 2013, 126-138.

‘Spelbrekers: Hoe gezellig is het nieuwe wij?’ [Spoilsports: How Cozy is the New We?), in: Manuela Kalsky (ed.) Alsof ik thuis ben: Samenleven in een land vol verschillen [As if I am at home: Living together in a land full of differences], Zoetermeer: Parthenon, 2013.

‘The lingering smell of incense: Exploring post-secular public space’, in: W. van Herck, L. Gómez (red.), The Sacred in the City, London: Continuum 2012, 52-69.

‘Alleen een Lutheraan weet religie en politiek te scheiden: Over Deens exceptionalisme’ [It takes a Lutheran to separate religion and politics: On Danish exceptionalism], Nederlands Theologisch Tijdschrift [Dutch Theological Journal], 66/1, 2012, 1-16.


Publications without peer review process

‘Contested Loyalties: Palestinian Christians and Conscription into the Israeli Defence Forces’, in: Mitri Raheb (ed.) Shifting Identities: Changes in the Social, Political, and Religious Structures in the Arab World, Bethlehem: Diyar 2016, 109-125.

‘Vastberaden openheid: Dialoog in kernwoorden’ [Determined openess: The key concepts of dialogue], in: M. Elias & S. Schoon (eds.), Van rozenkassen tot dialoog: 50 jaar Nes Ammim [From green houses to dialogue: Nes Ammim 50 years], Gorinchem; Narratio 2013, 76-84.

‘Van de regentenkamer naar het juttersmuseum. Kerken en het debat over religie in het publieke domein’ [From regents to beachcombers: churches and the debate on religion in the public sphere], in: W. de Jong, G. de Kruijf (red.), Een lichte last: Protestantse theologen over de kerk [A small burden: Protestant theologians on the church], Zoetermeer: Boekencentrum 2010, 354-369.

‘Gelovige burgers: een democratische uitdaging’ [Citizens of faith: A democratic challenge], in: P. de Hert, K. Meerschaut (red.), Scheiding van Kerk en Staat of actief pluralisme? [Separation of church and state or active pluralism?], Antwerp: Intersentia 2007, 101-112.


Edited Reports

Divided and Divisive: Europeans, Israel and Israeli-Palestinian Peacemaking, Utrecht: PAX, The Israeli Institute for Regional Foreign Policies, Stiftung Wissenschaft und Politik, 2019.


Fragmented Jerusalem: Municipal Borders, Demographic Politics and Daily Realities in East Jerusalem, Utrecht: PAX 2018.


selection of publications