Deze website maakt gebruik van cookies

Onderzoekers

Als u klikt op de namen van de onderzoekers, verschijnt hun persoonlijke pagina, met meer informatie over hun expertise en publicaties.

voorzitterprof. dr. Carlo Leget, hoogleraar Zorgethiek
universitair hoofddocentendr. Laurens ten Kate, universitair hoofddocent religiewetenschappen

 dr. Merel Visse
bijzonder hooglerarenprof. dr. Carlo Leget, bijzonder hoogleraar Palliatieve Zorg

prof. dr. Laurens ten Kate, bijzonder hoogleraar Vrijzinnige religie en humanisme, namens de Stichting Stimulering Vrijzinnig gedachtegoed

prof. dr. Leo Visser, bijzonder hoogleraar Zorgethiek en mensen met Multiple Sclerose
universitair docenten / onderzoekersdr. Vivianne Baur

dr. Alistair Niemeijer

dr. Inge van Nistelrooij

dr. Els van Wijngaarden
promovendidr. Pascal Collard, promovendus

Annelieke Damen MA, promovendus

drs. Marc Haufe, promovendus

drs. Marieke Potma, promovendus

Ankana Spekkink MA, promovendus
emeritusprof. dr. Frans Vosman, emeritus hoogleraar Zorgethiek