Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

BSc MA Eva van Reenen

Functie

Promovendus

Titulatuur

BSc MA

Organisatie

wetenschappelijk personeel, Leerstoel Zorgethiek

Biografie

Eva van Reenen (1990) rondde in 2015 cum laude de Master Zorgethiek en Beleid af. Voor haar afstudeerscriptie heeft ze de geneeskundeopleiding door een zorgethische bril onderzocht. Na in 2012 de bachelor Geneeskunde te hebben afgerond en het besluit te hebben genomen dat pad niet verder te bewandelen, voelde zij een behoefte om de opleiding en onderliggende medische ethiek onder de loep te nemen. Inzichten uit de zorgethiek zouden de medische ethiek en vorming van artsen kunnen verreiken en leiden tot een zorgpraktijk waarin aandacht is voor de concrete patiënt en zijn of haar behoeften. Na de Master ZEB kreeg zij de kans om mee te werken aan een onderzoek op de UvH naar therapietrouw bij MS patiënten. Gedurende 1,5 jaar voerde zij een kwalitatief, fenomenologisch onderzoek uit naar de ervaringen van MS patiënten met het gebruik van orale medicatie. Sinds 2020 voert Van Reenen een promotie onderzoek uit aan de UvH bij de Vakgroep Zorgethiek naar onzekerheid in de gezondheidszorg, specifiek bij mensen met de ziekte MS.

Onderzoek

Na eerdere onderzoeken op het gebied van de vorming van artsen en medicatiegebruik bij mensen met MS, richt Van Reenens huidige onderzoek zich op onzekerheid in de gezondheidszorg en specifiek bij mensen met de ziekte MS. De gezondheidszorg is doordrongen van onzekerheid; onzekerheid over de manier waarop zorg geleverd moet worden, het vertalen van onderzoeksresultaten naar de praktijk, de betekenis van een diagnose voor de individuele patiënt, et cetera. Voor patiënten kan deze onzekerheid leiden tot negatieve psychologische gevolgen, zoals angst, bezorgdheid, het uit de weg gaan van beslissingen, een toegenomen kwetsbaarheid en zelfs depressie. Het is dan ook niet verrassend dat artsen en andere zorgverleners streven naar een reductie van onzekerheid. Sommige vormen van onzekerheid kunnen weggenomen worden door te voorzien in bepaalde informatie of passende communicatie. Dit gaat echter niet altijd op, bijvoorbeeld in het geval van existentiële onzekerheid of onzekerheid door en over het menselijk bestaan. Evidence-based medicine sluit aan bij het ideaal van onzekerheidsreductie maar verhult het feit dat onzekerheid nooit helemaal of altijd weggenomen kan worden. Dit gaat ook op wanneer er sprake is van verschillende vormen van onzekerheid (bv. wetenschappelijke en exisentiële) met een verschillende locus (bij de arts en de patiënt) met als gevolg ineffectieve of zelfs schadelijke communicatie. Onderzoek naar onzekerheid richt zich vooral op de wetenschappelijke, praktische en psychosociale aspecten van onzekerheid en minder op de existentiële dimensie. Inzicht in deze ervaring van patiënten is belangrijk voor zorgverleners, zeker omdat het niet weggenomen kan worden maar er moet worden gezocht naar een manier om ermee om te gaan. Voor haar promotie-onderzoek volgt Van Reenen 20 mensen met relapsing-remitting MS (een chronische en zeer onzekere ziekte door haar onvoorspelbare beloop), kort na het krijgen van de diagnose en gedurende twee jaar. Het is een prospectieve, fenomenologische studie naar hoe onzekerheid beleefd, geleefd, geconstrueerd en verminderd wordt.

Publicaties

Van Reenen, E., Van Der Borg, W., Visse, M., Van Der Meide, H., & Visser, L. (2019). Fear, fight, familiarize: the experiences of people living with relapsing-remitting multiple sclerosis and taking oral medication. International journal of qualitative studies on health and well-being14(1), 1648946.

Van Reenen, E., & Van Nistelrooij, I. (2019). A spoonful of care ethics: The challenges of enriching medical education. Nursing ethics26(4), 1160-1171.

Potma, M., Smorenburg, T., Van Reenen, E., & Van Der Leeden, K. (2014). Discoursanalyse vanuit zorgethisch perspectief. KWALON19(3).

Research Portal University of Humanistic Studies

Expertise

Zorgethiek, kwalitatief onderzoek, fenomenologie, vorming van artsen, leven met een chronische ziekte (MS), onzekerheid.

Onderwijs

Eva van Reenen is betrokken bij onderdelen van de (pre-)Master Zorgethiek en Beleid. Ze begeleidt studenten individueel bij het schrijven van hun (pre-)Masterthesis (PM-60 en ZEB-70) en in groepsverband bij het voorbereiden en uitvoeren van Zorgethisch Veldonderzoek (ZEB-40 en ZEB-61). 

Lidmaatschappen en functies

Secretaris Vereniging voor Filosofie en Geneeskunde