Deze website maakt gebruik van cookies

Prof.dr. Frans Vosman

Frans Vosman
Functie

Hoogleraar zorgethiek

Titulatuur

Prof.dr.

Organisatie

wetenschappelijk personeel, Leerstoel Zorgethiek

Omschrijving

ik richt mij op de zorgethiek opgevat als vorm van fundamentele politieke ethiek. Daarbij vind ik de verbindingen met andere vormen van politieke ethiek, met epistemologie en politieke vormen van fenomenologie van belang.

Biografie

Frans Vosman studeerde moraaltheologie en daarna filosofie  in Nijmegen. Vervolgens verbleef hij als promovendus in Parijs en Rome, waar hij bij de Franse hoogleraar Louis Vereecke promoveerde. Na hoogleraarschappen in Utrecht en Tilburg is hij sinds 2012 verbonden aan de UvH en is daar hoogleraar zorgethiek.
Zijn huidige aandachtsgebieden zijn politieke ethiek, ouderen en zorg, en mensen met een beperking.

Onderzoek

domeinen in de zorg die in het bijzonder tot het onderzoeksterrein behoren: het algemeen ziekenhuis, zorg voor mensen met een verstandelijke beperking; ouderen en met name hoogbejaarde burgers. F. Vosman begeleidt diverse promotieonderzoeken, o.a. naar jongeren met een verstandelijke beperking, naar mensen met MS, naar praktische wijsheid in de kindergeneeskunde, maar ook naar het belang van hoop in educatie en naar haat als ethische thematiek.

Expertise

ethiek; zorgethiek; raakvlak met bioethiek; politieke ethiek; fenomenologie; epistemologie i.v.m. ethiek

Onderwijs

Frans Vosman doceeert in de master Zorgethiek en Beleid.

Lidmaatschappen en functies

lid van beoordelingscommissie FWO (Vlaamse organisatie voor onderzoek).
lid Raad maatschappelijke verantwoording stichting Prisma - zorg voor mensen met een beperking