Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Dr. Louis v.den Hengel

Louis v.den Hengel
Functie

Universitair Hoofddocent Zorgethiek & Kunst

Titulatuur

Dr.

Organisatie

wetenschappelijk personeel, Leerstoel Zorgethiek

Adres

Kromme Nieuwegracht 29
3512 HD
Utrecht
Nederland

Biografie

Ik ben een transdisciplinair wetenschapper met een trackrecord in het ontwikkelen van onderzoek en onderwijs op het snijvlak van hedendaagse kunst, filosofie, en feministische, queer, dekoloniale en ecologische benaderingen van sociale en planetaire rechtvaardigheid. Sinds september 2023 ben ik als Universitair Hoofddocent Zorgethiek & Kunst verbonden aan de Universiteit voor Humanistiek (UvH) in Utrecht. Eerder werkte ik als Universitair Docent Genderstudies bij de afdeling Letteren en Kunst aan de Faculteit der Cultuur- en Maatschappijwetenschappen van de Universiteit Maastricht.

Ik combineer een klassiek-geesteswetenschappelijke achtergrond met een kritisch academisch-activistisch perspectief geworteld in praktijken van verzet tegen historische en hedendaagse structuren van macht, privilege en onderdrukking. Na het behalen van een MA (cum laude) in de Griekse en Latijnse Taal en Cultuur heb ik mij gespecialiseerd in het interdisciplinaire vakgebied van gender- en diversiteitsstudies met een focus op hedendaagse feministische theorie. In 2009 ontving ik een PhD in Genderstudies (cum laude) aan het Instituut voor Genderstudies en de Faculteit der Letteren van de Radboud Universiteit Nijmegen. In datzelfde jaar verscheen mijn monografie Imago over Romeinse keizerbeelden en de belichaming van gender, die werd bekroond met de Jan van Gelderprijs door de Vereniging van Nederlandse Kunsthistorici. Als onderzoeker was ik verschillende keren resident op het Koninklijk Nederlands Instituut te Rome en in het voorjaar van 2010 was ik Visiting Scholar aan New York University.

De komende jaren zal ik het leiderschap van de UvH op het gebied van artistiek, arts-based en creatief praktijkgericht onderzoek helpen vergroten door onderzoek op het gebied van zorgethiek, esthetiek en kunst in relatie tot normatieve maatschappelijke vraagstukken te ontwikkelen en te begeleiden. In dit kader draag ik onder meer bij aan de samenwerking tussen de UvH en de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU) genaamd Meaningful Artistic Research en aan het International Care Ethics Research Consortium (CERC). Mogelijke promotieonderzoekers, postdocs en anderen die interesse hebben in samenwerking rond deze en aanverwante onderwerpen zijn van harte welkom om contact te leggen.

Onderzoek

Mijn onderzoek bestudeert de socio-politieke en ethische waarde van hedendaagse performancekunst vanuit feministisch, queer-ecologisch en dekoloniaal perspectief. Mijn interesse ligt bij de manier waarop makers -- vooral die uit tot minderheid gemaakte groepen, zoals vrouwen en/of queer en trans* personen, personen van kleur, mensen met een beperking, alsook een verscheidenheid aan niet-menselijke "anderen" -- performance en performatieve maakprocessen gebruiken om zich te verzetten tegen heersende regimes van macht en kennis, om nieuwe, counter-publieke ruimtes te scheppen, en om een relationele zorgethiek te articuleren in naam van een rechtvaardige en duurzame toekomst.

Mijn lopende boekproject Radical Worlding: Performance and the Ethics of Decreation brengt bovenstaande perspectieven in dialoog met het filosofische en mystieke gedachtegoed van Simone Weil (1909-1943) om nieuw licht te werpen op de dwarsverbanden tussen hedendaagse performancekunst en de politiek van gender, seksualiteit, ras, klasse en het "soortelijke" verschil tussen mensen en andere dieren. Ik richt me daarbij op de verandering die performance -- als belichaamde en tijdgebonden kunstvorm én als artistieke praktijk van zorg en samenleven -- kan aanbrengen in de manier waarop mensen zich verhouden tot zichzelf, tot elkaar en tot de meer-dan-menselijke wereld.

Ik begeleid BA, MA en PhD onderzoek, inclusief artistiek onderzoek, over diverse onderwerpen op het gebied van gender en diversiteitsstudies, zorgethiek en -esthetiek, culturele analyse, ecokritiek en de groene geesteswetenschappen, en meer.

Publicaties

Mijn wetenschappelijke werk is gepubliceerd in tijdschriften zoals Textual PracticeCriticism: A Quarterly for Literature and the Arts; International Journal of Language and Culture; en Biography: An Interdisciplinary Quarterly. Ook heb ik hoofdstukken bijgedragen aan boeken zoals Entanglements and Weavings: Diffractive Approaches to Gender and Love (Brill, 2021); Animals in Our Midst: The Challenges of Co-existing with Animals in the Anthropocene (Springer, 2021); de Routledge Companion to Gender, Sexuality and Culture (Routledge, 2022); en Interspecies Performance (Performance Research Books, 2024). In het Nederlands publiceerde ik onder meer verschillende artikelen in en themanummers van het Tijdschrift voor Genderstudies en bijdragen aan essaybundels zoals Sekse: Een begripsgeschiedenis (Verloren, 2018) en Intieme revoluties: Tegendraads in seks, liefde en zorg (Boom, 2021).


Publicaties
Research Portal University of Humanistic Studies