Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

dr. mr. Susanne v.den Hooff

Susanne v.den Hooff
Functie

universitair docent/onderzoeker

Titulatuur

dr. mr.

Organisatie

Leerstoel Zorgethiek

Publicaties

2022
Hooff van den S.L. 2022. Beëindiging medisch zinloos handelen. Nurse Academy O&T (4):48-50.
Hooff van den S.L. 2022. Treatment delay within the patient journey of people with Korsakoff’s syndrome: a retrospective qualitative multiple case study in the Netherlands. Health & Social Care in the Community (published online: onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/hsc.13850)
Hooff van den S.L. 2022. Wet zorg en dwang en onvrijwillige zorg. Nurse Academy O&T (3): 32-35.

2021
Hooff van den S.L. 2021. Beslissingsbevoegdheid bij weefseldonatie. Nurse Academy O&T. (4): 10-14.
Hooff van den S.L. 2021. Financieel misbruik. Nurse Academy O&T. (3):32-35.
Hooff van den S.L. 2021. Beroepsgeheim van de wijkverpleegkundige. Nurse Academy O&T. (1):10-13.

2020
Hooff van den S.L. 2020. Wils(on)bekwaamheid in de thuissituatie. Nurse Academy O&T. (4): 14-17.
Hooff van den S.L. & Kwekkeboom R. 2020. Op weg naar goede extramurale Korsakovzorg. Tijdschrift voor Ouderengeneeskunde. (3) juni 2020. www.verenso.nl/magazine-juni-2020/no-3-juni-2020/wetenschap/op-weg-naar-goede-extramurale-korsakovzorg
Hooff van den S.L. 2020. Zelfbeschikkingsrecht. Nurse Academy O&T. (1): 16-19.

2019
Hooff van den S.L. 2019. Inzage in medisch dossier. Nurse Academy GGZ. (2):30-33.
Hooff van den S.L. 2019. Thuiszorg of verpleeghuis na ziekenhuisopname? Nurse Academy O&T. (1): 32-37.
Hooff van den S.L. 2019. New Dutch Legislation and Preventive Coercive Home Health Care for Excessive Alcohol Consumers. International Journal of Mental Health and Addiction. 17 (2): 310–322 doi.org/10.1007/s11469-018-0020-8

2018
Hooff van den, S.L.  (2018). Kwetsbaarheid bij besluit over reanimatie. Nurse Academy O&T, (3):9-12.
Hooff van den, S.L. 2018. Voorkomen van het syndroom van Korsakov door aanbieden onvrijwillige zorg? Tijdschrift voor Psychiatrie. 60 (4), 250 – 257. 

2017
Hooff van den, S.L. 2017. Transcending Responsibility. A way to justify beneficial coercion of patients suffering from Korsakoff’s syndrome? In J.Gather, T. Henking, A. Nossek & J. Vollmann (Ed.), Beneficial Coercion in Psychiatry? Foundations and Challenges (pp. 223 – 238). Münster, Germany: Mentis.

2016
Hooff van den, S.L. 2016. Ethische overwegingen bij gedwongen opnamen bij aandoeningen zoals Korsakov. Nurse Academy GGZ, (4): 11-14.
Hooff van den, S.L. 2016. Nieuwe wetgeving omtrent onvrijwillige zorg. Nurse Academy O&T, (2):25-28.

2015
Hooff van den, S.L.  2015. Transcending Responsibility. Empirical and theoretical perspectives on involuntary admission of patients suffering from Korsakoff’s syndrome (Dissertatie).
Hooff van den, S.L., Leget, C. & Goossensen, A. 2015. Healthcare professionals under pressure: tensions during involuntary admission process. Nursing Philosophy, 16(4): 177-186.
Hooff van den, S.L. & Goossensen, A. 2015. Conflicting Conceptions of Autonomy: Experiences of family carers with involuntary admissions of their relatives. Ethics and Social Welfare, 9 (1): 64-81.
Hooff van den, S.L. & Goossensen, A. 2015. Ethical considerations of the value of patient knowledge in nursing home care. A qualitative study of patients suffering from Korsakoff's syndrome.  Nursing Ethics, 22(30): 377-388.
 
2014
Hooff van den, S.L. & Buijsen, M. 2014. Healthcare professionals' dilemmas. Judging patient's decision making competence in day-to-day care of patients suffering from Korsakoff's syndrome. Medicine, Health Care and Philosophy, 17 (4): 633-640. 
Hooff van den, S.L. 2014. Ontwikkelingen in de verslavingszorg Nederland. Te vinden op: 
zorgethiek.nu/ontwikkelingen-in-de-verslavingszorg-nederland.

2013
Hooff van den, S.L. & Goossensen, A. 2013. How to increase quality of care during coercive admission? A review of literature. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 28 (3): 425-434.

2012
Hooff van den, S.L. & Goossensen, A. 2012. Cliënt of patiënt? De betekenis van aanspreektermen [Client or Patient? The meaning of contact terms]. Denkbeeld, 24(juni 2012): 6-8.

2011
Hooff van den, S.L. & Goossensen, A. 2011. Zorgverleners in spagaat bij opname van patienten zonder ziekte-inzicht [Healthcare professionals’ difficult balancing act in admission of patients suffering from Korsakoff’s syndrome into long-term care]. Tijdschrift voor Gezondheidszorg en Ethiek, 21(4): 107-113.Onderwijs

- Begeleiding Masterthesis Zorgethiek
- Begeleiding Thesis Premaster