Deze website maakt gebruik van cookies

Dr. Inge van Nistelrooij

Inge van Nistelrooij
Functie

Universitair docent zorgethiek

Titulatuur

Dr.

Organisatie

wetenschappelijk personeel, Leerstoel Zorgethiek

Omschrijving

Zorgethiek-expert vanaf haar afstuderen (cum laude) in de theologie op de bekroonde en uitgegeven zorgethische thesis 'Martha en Maria revisited, Zorg als ethisch perspectief' in 1995 (TUP Tilburg 1996).
Sterke focus op conceptueel onderzoek vanuit verschillende disciplines (o.a. fenomenologie, hermeneutiek, ethiek, politieke theorie, feministische theorie, theologie en zorgethiek).
Ervaren onderzoeker, spreker, trainer, adviseur en publicist over zorgethiek, zowel voor academisch als professionals in de zorgsector en daarbuiten.
Zie verder: ingevannistelrooij.com

Biografie

Inge van Nistelrooij (1967) is zorgethica sinds zij in 1995 cum laude afstudeerde op een theologische scriptie over zorgethiek (onder begeleiding van Annelies van Heijst). Haar scriptie werd bekroond en uitgegeven als boek, 'Martha en Maria revisited. Zorg als ethisch perspectief' (1996, uitverkocht). Later was ze werkzaam als trainster zorgethiek in zorginstellingen en bij vrijwilligersorganisaties. Ook gaf zij onderwijs in academische en postacademische opleidingen. Zij publiceerde onder meer 'Basisboek Zorgethiek. Over menslievende zorg, moreel beraad en de motivatie van verpleegkundigen' (Heeswijk, 2014 3e druk) en 'Zorgen doe je samen' (Heeswijk, 2014, 2e druk). Ze verwierf zelf de fondsen voor haar promotietraject en promoveerde in 2014 op een proefschrift over zelfopoffering (Sacrifice, Peeters, Leuven, 2015) en publiceerde sindsdien over opoffering, relationaliteit en zorgethiek.
Zie verder: ingevannistelrooij.com en https://www.researchgate.net/profile/Inge_Nistelrooij

Onderzoek

Van Nistelrooij richt zich op verschillende onderzoeksthema's, waaronder 'materniteit', 'fenomenologie en zorgethiek', 'family care' en 'family knowledge', zorgethisch reflecteren in een institutionele setting, en conceptuele studies naar identiteit en lichamelijkheid. Zij bouwt daarmee voort op haar studie naar 'zelfopoffering van zorgverleners' welke resulteerde in haar proefschrift 'Sacrifice. A care-ethical reappraisal of sacrifice and self-sacrifice' (2015, deel 4  in de reeks 'Ethics of Care', Leuven: Peeters).
Zie verder:  ingevannistelrooij.com en https://www.researchgate.net/profile/Inge_Nistelrooij

Selectie publicaties

Monografie:
- Van Nistelrooij, I. (2015), Sacrifice. A care-ethical reappreaisal of sacrifice and self-sacrifice, Leuven: Peeters (Series 'Ethics of Care', Volume 4)

- Van Nistelrooij, I. (2014, derde druk), Basisboek zorgethiek. Over menslievende zorg, moreel beraad en de motivatie van verpleegkundigen, Heeswijk: Berne.

- Van Nistelrooij, I. (2014, tweede druk), Zorgen doe je samen. Heeswijk: Berne.Bekijk de wetenschappelijke publicaties
bekijk de vak- en populariserende publicaties

Expertise

Zorgethiek, fenomenologie, materniteit (zwangerschap, baren, vroege kindzorg), ethische vragen en zingeving aan het begin van het leven.

Onderwijs

Van Nistelrooij heeft jarenlange ervaring in het scholen en trainen van zorgprofessionals en vrijwilligers. Aan de UvH verzorgt zij colleges in de master Zorgethiek en Beleid (Inleiding Zorgethiek (ZEB10) en Ethische competenties in Zorg- en Welzijnsorganisaties' (ZEB20). Ze richtte samen met collega Joanna Wojtkowiak het onderzoeksnetwerk 'Concerning Maternity' op waarin ethische (o.m. humanisering van de geboortezorg en positie van moeders/ouders in neoliberale en neopopulistische politiek) en existentiële (o.m. vragen naar zin en betekenis) dimensies van moederschap worden onderzocht. Daarnaast verzorgt zij onderwijs voor de UvH Graduate School en de postacademische beroepsopleiding 'Ethiek in de Zorgsector' (IQ Health Care, Radboudumc Nijmegen).

Lidmaatschappen en functies

  • Hoofdredacteur www.zorgethiek.nu / www.care-ethics.org
  • Coördinator i.s.m. collega Merel Visse van het Care Ethical Research Consortium, www.care-ethics.org
  • Lid Commissie Ethiek van V&VN, de beroepsvereniging van verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten in Nederland
  • Lid klankbordgroep NEON (Netwerk EthiekOndersteuning Nederland, www.hetneon.nl)
  • Lid redactieraad Ethische Perspectieven
  • Docent postacademische beroepsopleiding Ethiek in de Zorgsector van IQ Health Care / Radboudumc, Nijmegen