Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Onderzoeksthema 3: Een rechtvaardige en zorgzame samenleving

We onderscheiden drie voorwaarden voor een rechtvaardige en zorgzame samenleving: herverdeling, erkenning en representatie. Herverdeling gaat over gelijke toegang tot goederen en diensten. Erkenning gaat over het gezien en behandeld worden als volwaardig burger. Representatie gaat over het hebben van een stem en gehoord worden. 


We onderzoeken deze voorwaarden op verschillende manieren. Bijvoorbeeld door middel van de historische en filosofische studie naar zorg en sociale rechtvaardigheid in de loop van de tijd. We analyseren wat zorgethiek kan beteken voor ons begrip van duurzaamheid en democratie. Daarnaast onderzoeken we welke bijdrage instituties en organisaties in de publieke sector leveren aan het onderhouden of juist ondermijnen van een rechtvaardige en zorgzame samenleving. We doen onderzoek naar de uitwerking van openbaar bestuur en de vormende rol van onderwijs. 


Tot slot kijken we ook naar de rol van professionals. We doen onderzoek naar idealen en praktijken van professionals die werken in publieke diensten zoals de gezondheidszorg, welzijnswerk en maatschappelijk werk, openbaar bestuur, onderwijs en (humanistisch) geestelijke verzorging. Hoe gaan zij om met tegenstrijdige belangen en waarden, morele dilemma’s, en wat beschouwen ze als hun ethische professionaliteit?


Voorbeelden van onderzoeksprojecten met dit thema:Meer informatie over het thema kunt u lezen in ons onderzoeksprogramma.


Meer onderzoeksprojecten vindt u bij de leerstoelgroepen.