Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Burgerschap en humanisering van de publieke sector

Solidariteit in een diverse samenleving

  • Start project: 1 januari 2021
  • Status:  lopend

Solidariteit staat onder druk door populisme, vooral solidariteit over etnisch-culturele grenzen. Dit project beoogt de voorwaarden te identificeren waaronder solidariteit in diverse samenlevingen kan worden bevorderd. 

Beschrijving

Het Europese opleidingsnetwerk "Solidariteit in diversiteit" (SOLiDi) organiseert een opleidings- en onderzoeksprogramma dat gericht is op het genereren van solidariteit over culturele grenzen heen. Daarbij worden specifieke plaatsen en praktijken als uitgangspunt genomen. 


Het SOLiDi-netwerk bestaat uit wetenschappers uit de sociologie, sociale geografie en onderwijskunde en een brede waaier aan niet-academische partners die actief zijn in veel verschillende sectoren. Het netwerk zal 15 promovendi opleiden in relevante theorieën, onderzoeksmethoden, beleidsontwikkeling en organisatieverandering. 


Het doel is om een nieuwe visie op solidariteit uit te werken die recht doet aan superdiverse samenlevingen en om professionals en organisaties beter uit te rusten met adequate en innovatieve instrumenten om solidariteit in diverse samenlevingen te bevorderen.

Onderzoekers

Partners

  • 10 universiteiten in heel Europa
  • 23 maatschappelijke partners in heel Europa
  • Sterker Sociaal Werk (Nijmegen)
  • DOCK (Haarlem)

(Mede)financiering

Dit project wordt mogelijk gemaakt door de Europese Commissie in het kader van Horizon2020 Marie Curie ITN.

Zie ook

Contact

 Thomas Kampen, T.Kampen@UvH.nl

Solidariteit staat onder druk door populisme, vooral solidariteit over etnisch-culturele grenzen. Dit project beoogt de voorwaarden waaronder solidariteit in diverse samenlevingen kan worden bevorderd te identificeren. Hiervoor organiseert het Europese netwerk SOLiDi een opleidings- en onderzoeksprogramma.