Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Burgerschap en humanisering van de publieke sector

Democratische legitimatie en duurzaamheid van burgerinitiatieven

  • Looptijd: november 2019 - oktober 2023.
  • Status: lopend

Promotieonderzoek van Kors Visscher naar de democratische legitimatie van burgerinitiatieven. Kan de kloof tussen burger en politiek verkleind worden door het stimuleren van burgerinitiatieven? 

Beschrijving

In dit project wordt de democratische legitimatie van burgerinitiatieven onderzocht aan de hand van een meerjarige vragenlijst en een reeks interviews met betrokkenen. De relatie tussen de democratische legitimatie van burgerinitiatieven en representatieve instituties wordt onderzocht: kan de kloof tussen burger en politiek verkleind worden door het stimuleren van burgerinitiatieven?


Daarnaast wordt gekeken naar de factoren die de duurzaamheid van burgerinitiatieven kunnen voorspellen:

  • Hoe kan de gemeente zich opstellen om deze duurzaamheid te verbeteren? 
  • Tegen welke problemen lopen deelnemers van burgerinitiatieven aan? 
  • Zijn de eisen die gemeentes stellen aan initiatieven wel altijd in overeenstemming met het gehoopte resultaat?

De derde pijler in dit onderzoek is de diversiteit van zowel deelnemers als initiatieven. Is het wel behulpzaam om over burgerinitiatieven en deelnemers hiervan in het algemeen te spreken? Kunnen we niet tot een beter begrip komen wanneer we specificeren wat voor soort initiatief we bedoelen? De diversiteit van deelnemers komt ook sterk terug in het vraagstuk van de democratische legitimatie: geven burgerinitiatieven een alternatief voor burgers die zich niet goed vertegenwoordigd voelen in representatieve instituten, of geven ze extra middelen aan mensen die toch al goed vertegenwoordigd zijn?

Onderzoekers

Partners

  • Gemeente Apeldoorn
  • Gemeente Nijmegen

(Mede)financiering

  • Gemeente Apeldoorn
  • Gemeente Nijmegen
  • Provincie Gelderland 

Verwachte resultaten

Dit onderzoekstraject zal leiden tot een promotie. Daarnaast zal een rapport worden opgesteld met praktische handvatten voor gemeentes.

Zie ook

Contact

Kors Visscher (k.w.visscher@uvh.nl) 

Onderzoek naar de democratische legitimatie van burgerinitiatieven. Kan de kloof tussen burger en politiek verkleind worden door het stimuleren van burgerinitiatieven?