Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Burgerschap en humanisering van de publieke sector

School-naar-werktransities van kwetsbare jongeren in een meritocratische samenleving

  • Looptijd: september 2018 - september 2022
  • Status: lopend

Beschrijving

Dit promotieonderzoek van Maritza Gerritsen wordt gedaan om inzicht te krijgen in hoe kwetsbare jongeren hun school-naar-werktransitie doormaken en hoe zij in onze meritocratische samenleving wel of geen plek verwerven waar ze zich erkend en gewaardeerd voelen. 


Begin 2020 is een deelstudie afgerond waarin dit thema vanuit het gemeentelijk perspectief (de gemeente Sittard-Geleen) is onderzocht. 


Momenteel wordt er een langdurige studie gedaan in de regio Arnhem-Nijmegen naar de ervaringen, wensen en verwachtingen van jongeren met een ondersteuningsvraag op het VSO, praktijkonderwijs en MBO Entree met betrekking tot toekomstige (arbeids)participatie. 

Onderzoekers

(Mede)financiering

HAN University of Applied Sciences 

Resultaten (voorlopig)

In de gemeente Sittard-Geleen is onderzocht hoe het gemeentelijk Jongerenloket de doelgroep kwetsbare jongeren ondersteunt bij het vinden van werk, wonen en zelfstandigheid. Hieruit zijn zes typen hulpvragers geïdentificeerd en deze typen zijn op persoons-, omgevings- en maatschappelijk niveau beschreven. Ook is er uitgebreid onderzocht wat volgens een brede groep professionals (school, zorg, gemeente, hulpverlening) optimale ondersteuning is. 


Enkele uitkomsten: het Jongerenloket is met zijn laagdrempelige en presente benadering een aanwinst voor kwetsbare jongeren. Er zouden meer collectieve en preventieve voorzieningen moeten komen, de jongere moet centraal staan in doelen en financiering en professionals willen eerder kwetsbaarheid in beeld krijgen. 


Ook is duidelijk geworden dat er een gat is ontstaan tussen de ondersteuning die een gemeente kan bieden en de verscherpte toegang tot de Wajong/afbouw Sociale Werkvoorzieningen. Deze groep jongeren vraagt intensieve ondersteuning, maar kan hiervoor nergens echt terecht. 

Contact

Maritza Gerritsen, Maritza.Gerritsen@han.nl

Hoe verloopt voor kwetsbare jongeren de overgang van school naar werk? Waar lopen zij tegenaan als ze in onze prestatiegerichte maatschappij een plek proberen te verwerven waar ze zich erkend en gewaardeerd voelen?