Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Humanistisch geestelijke verzorging studies

Inventarisatie geestelijke verzorging thuis (afgerond)


  • Periode: december 2019 tot en met februari 2020
  • Status: afgerond

De Universiteit voor Humanistiek heeft in opdracht van ZonMw een brede inventarisatie uitgevoerd naar zingeving en geestelijke verzorging Thuis/ eerstelijn, inclusief het sociale domein. Deze inventarisatie is bedoeld voor alle professionals en organisaties in de eerstelijn inclusief het sociale domein, geestelijk verzorgers, vrijwilligers, projectleiders Geestelijke Verzorging van de landelijke netwerken Palliatieve Zorg, leden van de stuurgroep Geestelijke Verzorging Thuis en onderzoekers. 


PDF-bestandDownload rapport

Beschrijving

Sinds 1 januari 2019 kunnen geestelijk verzorgers gefinancierd worden ingezet in de thuissituatie door een nieuwe subsidieregeling vanuit het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Deze regeling is gericht op drie categorieën cliënten: mensen van 50 jaar en ouder, patiënten in de palliatieve fase (inclusief naasten) en kinderen in de palliatieve fase en hun naasten. Voor de netwerken voor de kinderpalliatieve zorg geldt dat zij uit extra middelen zowel geestelijk verzorgers als rouw- en verliesbegeleiders kunnen inschakelen. 

Het ministerie van VWS heeft de stuurgroep Geestelijke Verzorging Thuis ingesteld. Deze stuurgroep heeft als taak om de infrastructuur voor geestelijke verzorging thuis met alle betrokken partners vorm geven. Dit gebeurt door middel van zes deelprojecten. Het ministerie van VWS heeft tevens opdracht gegeven aan ZonMw om een onderzoekszoeksprogramma te ontwikkelen. Aangezien er in dit veld veel in ontwikkeling is door meerdere partijen bestaat er grote behoefte aan een overzicht van bestaande publicaties en materialen. Dit overzicht is een start. 

Onderzoekers

prof.dr. Gaby Jacobs, projectleider, UvH

Annelieke Damen, PhD onderzoeker, UvH

Ben Vruggink, junior onderzoeker, UvH

(Mede)financiering

Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van in opdracht van ZonMw.
Zie ook

Lees ook een nieuwsbericht over de publicatie van het rapport (8 april 2020)

De Universiteit voor Humanistiek heeft in opdracht van ZonMw een brede inventarisatie uitgevoerd naar zingeving en geestelijke verzorging Thuis/ eerstelijn, inclusief het sociale domein.