Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Bekijk de Diesbijdragen over Waardigheid

30 januari 2018


De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens benadrukt het belang van menselijke waardigheid en stelt dat mensen gelijk zijn in waardigheid en rechten. Maar wat houdt waardigheid in? Op maandagmiddag 29 januari vierde de Universiteit voor Humanistiek haar 29e verjaardag met een themamiddag over het onderwerp. De keynote werd verzorgd door Jeannette Pols, werkzaam bij de sectie Medische Ethiek van het AMC. Alistair NiemeijerJante Schmidt (PhD) en  Nicole Immler vertelden kort over hun onderzoek. Dagvoorzitter was Ilona Hofstra, voormalig IKON-journalist.


Foto's van Django Roberts.


Prof.dr. Jeannette Pols

Socrateshoogleraar 'Sociale Theorie, Humanisme & Materialiteit' aan de Universiteit van Amsterdam, en werkzaam bij de sectie Medische Ethiek van het AMC (foto boven)


Waardigheid in de zorg

Waardigheid is belangrijk begrip, maar iedereen verstaat er iets anders onder. Pols betoogt dat ethici en (mensenrechten)juristen waardigheid vaak zien als een universeel-menselijke, maar diffuse waarde. In de zorg staat vaak juist het persoonlijke, particuliere en esthetische karakter van waardigheid voorop. Bijvoorbeeld: een mooie dood, of een zorgzame verpleegkundige. Pols' empirisch-ethisch onderzoek analyseert hoe het ideaal van waardigheid vorm geeft aan goede zorg in alledaagse praktijken, zoals bij kanker, chronische psychiatrie en palliatieve zorg.  De kernvraag die zij in de lezing stelt is die naar het belang van het begrip waardigheid om de zorg te verbeteren. Als iedereen er iets anders onder verstaat, geeft het begrip dan wel voldoende richting? Volgens Pols is dat zeker het geval, al ziet dat er misschien anders uit dan we intuïtief hadden gedacht.


PDF-bestandDownload Lezing Jeannette Pols
Dr. Alistair Niemeijer
Universitair docent Zorgethiek en beleid


Kleine beproevingen in het alledaagse: waardigheid bekeken door een zorgethische lens

Grote morele concepten als waardigheid kunnen mensen soms afschrikken. Want wat is dan wel en niet waardig? En hoe ziet de toepassing van waardigheid er bijvoorbeeld uit in de dagelijkse zorgpraktijk? Tegelijkertijd wordt waardigheid als iets positiefs en als wenselijk gezien. Aan de hand van verschillende kleine en persoonlijke voorbeelden van beproevingen zal blijken dat waardigheid denken en doen “ingeoefend kan worden in het alledaagse”.


PDF-bestandDownload column Alistair Niemeijer


Drs. Jante Schmidt 

Promovenda, onderzoek naar menselijke waardigheid


Leegte – voorwerp – kind – monster; (on)waardigheid voor mensen met multiproblematiek

Waardigheid wordt belangrijk geacht in de hulpverlening voor mensen die te maken hebben met  een stapeling van problemen op psychosociaal en/of sociaaleconomisch vlak. Daarmee is echter nog niet duidelijk wat waardigheid precies is en of en hoe het kan worden bevorderd. Om inzicht te kunnen bieden in dit vraagstuk hebben wij ervaringen van (on)waardigheid verzameld door mee te kijken en in gesprek te gaan met hulpontvangers met multiproblematiek en met hulpverleners en beleidsmakers gericht op deze groep. Gezien worden of behandeld worden als leegte, voorwerp, kind of monster blijken centraal te staan in de beleving van onwaardigheid. Hiertegenover kunnen vormen van waardigheid geformuleerd worden, respectievelijk: deelnemer, uniek persoon, volwassene en normaal mens. Deze vier vormen worden gepresenteerd aan de hand van voorbeelden uit ons onderzoek.Gespreksleider Ilona Hofstra


Nicole L. Immler
Universitair hoofddocent Globalisation and Dialogue Studies


Transitional Justice & Human Dignity

The Netherlands is haunted by its colonial past. Ever since a landmark decision in 2011 in the Civil Court in The Hague, we know their faces: Ibu Tijeng and Ibu Cawi, ‘the widows of Rawagede’, whose husbands were executed by the Dutch military in 1947. I will share some observations from my field research in Indonesia and raise questions that will adress unconsidered assumptions in the field. It will be argued that studying compensation claims not just as instruments of acknowledgment between former colonizers and the colonized (the perperator/victim dichotomy), but as a dialogical process within local communities, will contribute to a better understanding of whose justice and what kind of justice we are talking about, showing opportunities and limitations of Transitional Justice to enhance human dignity.


PDF-bestandDownload column Nicole Immler
Muziek was er van Matrak
Lotje Siffels (klarinet e.a.), Ester Abram (viool en trombone) & Tim Veldt (gitaar)
Matrak is een originele driemansband die instrumentele rock speelt met klezmer invloeden. 

https://www.facebook.com/Matrak.nl/

Een verslag van onze 29e verjaardag. Download de keynote van prof. dr. Jeannette Pols, werkzaam bij de sectie Medische Ethiek van het AMC, en de columns van dr. Alistair Niemeijer en dr. Nicole Immler.