Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Online Dies Natalis 2022: Verweven leven, een andere kijk op ons bestaan

Al het leven op aarde is onlosmakelijk met elkaar verbonden, zo stelt filosoof Andreas Weber. Wij mensen vormen slechts een klein onderdeel van dit grotere geheel. Dit perspectief werpt een nieuw licht op ons denken, handelen en voelen. Ook laat het ons anders kijken naar de samenhang tussen natuur, cultuur en politiek. Wat is betekenisvol leven in een rechtvaardige en zorgzame samenleving vanuit een verweven wereldbeeld? Hoe houden we rekening met andere bestaansvormen, met toekomstige generaties?

Tijdens onze 33e Dies Natalis op vrijdag 28 januari 2022 verkennen we perspectieven en methodieken waarmee we morele vragen in relatie tot onze klimaatcrisis onderzoeken. We gaan in gesprek met bioloog en filosoof Andreas Weber die een PDF-bestand‘Enlivenment’ perspectief ontwikkelde als alternatief voor het Verlichtingsdenken. Ook kun je deelnemen aan 1 van de 8 interactieve workshops om zelf met nieuwe ogen te kijken naar de rol van de mens in een groter geheel.


Hieronder staan de workshops beschreven. Het programma is online.


De workshops zijn nu ook bereikbaar via bovenstaande link, evenals het derde deel. Het derde deel begint om 15.30 uur.Programma

Vrijdag 28 januari 2022 


12.30 uur - Aanvang deel 1: Welkom en gesprek met Andreas Weber
- Welkom door prof. dr. Joke van Saane, rector

Enlivenment- keynote door Andreas Weber  gevolgd door dialoog met vragen/input uit publiek 


13.45 uur - Aanvang deel 2: Lezingen en workshops

- Acht workshops via break-outrooms

15.15 uur - Aanvang deel 3: Terugkoppeling en presentatie strategisch plan

- Plenaire terugkoppeling en vooruitblik door Lotte Huijing

Feestelijke presentatie strategisch plan door Joke van Saane 


15.55 uur - Dank en afsluiting door Joke van Saane

Enlivenment-keynote door Andreas Weber 

Culture as Aliveness. Creating ecological reciprocity 

‘Living beings make up one interrelated, embodied whole, and humans comprise only a fractional portion of this whole’, alsdus biosemioticus dr. Andreas Weber. In zijn bijdrage zal Weber een aantal centrale uitgangspunten van zijn Enlivenment perspectief delen. Hij ontvouwt een wereldbeeld dat is gebaseerd op de fundamentele interdependentie en verwevenheid van bestaansvormen op deze planeet. Hierna volgt een gezamenlijk gesprek om te verkennen wat dit Enlivenment perspectief betekent voor de theorieën en praktijken van rechtvaardig en zorgzaam samenleven die op de Universiteit voor Humanistiek onderzocht en onderwezen worden. 

(De voertaal van dit onderdeel van de Dies Natalis is Engels. )


Workshop 1

Re.Imaginary - Deze workshop zit helaas vol. Je kunt je hier niet meer voor aanmelden.

PDF-bestandSiri Pisters & Anke de Vrieze (12-30 deelnemers)


Workshop 2

Inleefoefening Lab Toekomstige Generaties

PDF-bestandMiranda Willems & Jan van de Venis (20-100 deelnemers)
Zoomlink: https://uvh-nl.zoom.us/j/96484470004?pwd=YXp6M2Jod3ZXaDBwZ0FCMXZ1M29nQT09

Het Lab streeft ernaar dat partijen in de samenleving bij belangrijke beslissingen rekening houden met de belangen en het welzijn van toekomstige generaties. In Nederland en in de rest van de wereld. We willen dat de samenleving waarin de komende zeven generaties zullen leven duurzaam is; inclusief en groen. We werken met verschillende methodes aan de problemen die toekomstige generaties raken en ontwikkelen tools om beter rekening met hen te houden. Meer informatie over het Lab: www.labtoekomstigegeneraties.nl.  

Tijdens deze sessie gaan we samen het experiment aan: naar de mooist mogelijke toekomst voor de Universiteit voor Humanistiek. Wat gebeurt er als we ons inleven in de wereld van onze toekomstige generaties; onze (achter) kleinkinderen? Welke toekomst willen we doorgeven? We gaan ons inleven in die mooist mogelijke toekomst, met Future Thinking instrumenten en tools. Eerst terug naar waar we vandaan komen, het verleden; onze voorouders op wiens schouders we staan. Dan via het heden naar de toekomst. 


Workshop 3

Rouwcirkel - Deze workshop is helaas vol. Je kunt je hier niet meer voor aanmelden

-PDF-bestandNienke van Ittersum (8 deelnemers)


Workshop 4

The Work that Reconnects. Aanwezig zijn voor het leven.

-PDF-bestandManon Danker (8-30 deelnemers)

Hoe houd je verbinding met de Aarde terwijl ze zo bedreigd wordt? De kans is reëel dat je overweldigd wordt door al het nieuws over klimaatverandering, verlies aan biodiversiteit en de plastic soep. Steeds meer mensen maken zich zichtbaar zorgen en velen van ons ervaren verdriet. Wat als dit verdriet een teken is van je wens dat iets verandert? In deze workshop kijken wij naar hoe gevoelens ons informeren en naar hoe wij aanwezig kunnen blijven voor de uitdagingen waar wij voor staan. In een uur doorlopen wij vier opeenvolgende fasen. Deze helpen ons te ervaren dat we sterker en creatiever zijn dan we denken. 

Dankbaarheid geeft ons voeding. Kijken naar onze pijn voor de wereld en elkaar kunnen steunen in deze vaak eenzaam gedragen gevoelens, is bevrijdend en geeft ons kracht. Kijken met nieuwe ogen verruimt onze inzichten en helpt ons op weg om vorm te geven aan de veranderingen die we willen zien in de wereld. 


Workshop 5

Verweven humanisme - Deze workshop is helaas vol. Je kunt je hier niet meer voor aanmelden

-PDF-bestandCaroline Suransky en Henk Manschot (10- 30 deelnemers)


Workshop 6

Klimaatrechtvaardigheid

- PDF-bestandChihiro Geuzebroek (14 deelnemers)

In deze workshop verkennen we door middel van een oefening wat er voor nodig is samen te werken voor klimaatrechtvaardigheid vanuit verschillende posities in de samenleving: van klimaatprivilege tot verschillende posities van systemische onderdrukking.


Workshop 7

Verkenningen duurzaamheid en humanisme

-PDF-bestandSteven de Grauw (4-24 deelnemers)

Wil je meedenken over de ontwikkeling van het nieuwe programma Ecohumanisme van het Humanistisch Verbond? We kunnen jouw denkkracht goed gebruiken. In deze workshop denk je eerst individueel na over de vraag wat een humanistisch perspectief op de ecologische & klimaatcrisis kan zijn. Vervolgens onderzoeken we samen welk perspectief het meest vernieuwend, verbindend en activerend is. Hiervoor gebruiken we de 1-2-4-all methode. De opbrengst van de workshop zullen we gebruiken voor de ontwikkeling van cursussen, workshops, evenementen en acties vanuit het Humanistisch Verbond.


Workshop 8

Verlies en betekenis in het licht van de klimaatcrisis. Een contemplatieve dialoog. Deze workshop is helaas vol. Je kunt je hier niet meer voor aanmelden

-PDF-bestandEvanne Nowak (max 12 deelnemers)


Illustratie door: student Jovi LumadjengContactpersoon Esther de Man, e.deman@uvh.nl
Locatie Online
E-mail dies@uvh.nl
Datum 28-1-2022