Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Terugblik op de Dies Natalis met Gerda van Dijk over inspirerend leiderschap

29 januari 2020


In een wereld die steeds ingewikkelder wordt, is de roep om leiderschap begrijpelijk. Maar wat vraagt deze complexe tijd eigenlijk van leiderschap? In de Dieslezing van 29 januari geeft VU-hoogleraar Gerda van Dijk een schets van leiderschapskwaliteiten en wijst ze er op hoe belangrijk het is om menselijke waarden niet ondergeschikt te maken aan korte termijn resultaten, regels en systemen.


In haar lezing Inspirerend leiderschap voorbij de regels gaat Gerda van Dijk dieper in op het belang van de context waarin leiding wordt gegeven. Bij echt ingewikkelde (wicked) vraagstukken, zoals de toekomst van onze zorg of de energietransitie, gaat het niet alleen over de vraag ‘hoe zullen we het doen’, maar ook om ‘waar staan we voor en hoe willen we zijn’. 


Inspirerende leiders kunnen omgaan met tegenstrijdigheden en realiseren zich dat zij zélf het belangrijkste leiderschapsinstrument zijn. Reflectie helpt hen om allerlei mogelijke en benodigde menselijke kwaliteiten aan te spreken en in te zetten. Ook benadrukt ze dat de toekomst niet één leider nodig heeft, maar een collectief van leidinggevenden in organisaties, overheden en gemeenschappen. 


Van Dijk: “We willen geen heroïsche leiders of te sterke machthebbers met een te egocentrische scope gericht op de korte termijn. We zoeken naar leiders met visie op een langere termijn en met oog op meervoudige waarden, die ten dienste staan van anderen en van een toekomstige samenleving. Idealistisch? Ja, maar het is zeker haalbaar! Laten we vooral onze verbeeldingskracht en menselijke waarden maximaal inzetten, op elk niveau en elke plek in de samenleving en daar zelf inspirerend leiding aan geven, voorbij de regels.”


PDF-bestandDownload lezing


Humanistisch geestelijk raadsman Hugo Remmers sprak een column uit: Leiderschap en Humanistisch Geestelijke Verzorging: Gaat dat wel samen? 


PDF-bestandDownload column Hugo Remmers

Masterstudent Thijs van Westrienen sprak in zijn column over wat leiderschap voor hem zelf betekent.


PDF-bestandDownload column van Thijs van Westrienen


Prof. dr. Gerda van Dijk is zelfstandig consultant, gastdocent, spreker en toezichthouder/commissaris. Ze is hoogleraar Publiek Leiderschap en directeur van het Zijlstra Center for Public Control, Governance and Leadership aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.

In een wereld die steeds ingewikkelder wordt, is de roep om leiderschap begrijpelijk. Maar wat vraagt deze complexe tijd eigenlijk van leiderschap? In de Dieslezing van 29 januari geeft VU hoogleraar Gerda van Dijk een schets van leiderschapskwaliteiten en wijst ze er op hoe belangrijk het is om menselijke waarden niet ondergeschikt te maken aan korte termijn resultaten, regels en systemen.