Deze website maakt gebruik van cookies

Humanistisch geestelijke verzorging studies

Onderzoekers

Als u klikt op de namen van de onderzoekers, verschijnt hun persoonlijke pagina, met meer informatie over hun expertise en publicaties.


voorzitterProf.dr. Gaby Jacobs, hoogleraar humanistisch geestelijke verzorging
universitair hoofddocentendr. Laurens ten Kate, universitair hoofddocent Religiefilosofie
bijzonder hooglerarenprof.dr. Arjan Braam, bijzonder hoogleraar Psychiatrie en levensbeschouwing

prof.dr. Laurens ten Kate, bijzonder hoogleraar Vrijzinnige religie en humanisme, namens de Stichting Stimulering Vrijzinnig gedachtegoed

prof.dr. Geert Smid, bijzonder hoogleraar psychotrauma, verlies en rouw na rampen en geweld
universitair docent/ onderzoekerdr. Carmen Schuhmann, universitair docent geestelijke begeleiding

dr. Wike Seekles, universitair docent geestelijke begeleiding

dr. Caroline Suransky, universitair docent Humanistiek in een interculturele samenleving

dr. Joanna Wojtkowiak, universitair docent Psychologische en levensbeschouwelijke aspecten van existentiële begeleiding
Onderzoekerdrs. Iris Wierstra, onderzoeker
PracticumdocentenLotte Huijing, docent praktische Humanistiek

Bianca Lugten, practicumdocent reflectievaardigheden

Jantine Maaskant, practicumdocent gespreksvaardigheden

Marco Otten, themaleider beroepsvaardigheden, docent Educatie