Deze website maakt gebruik van cookies

Humanistisch geestelijke verzorging studies

Onderzoekers

Als u klikt op de namen van de onderzoekers, verschijnt hun persoonlijke pagina, met meer informatie over hun expertise en publicaties.


voorzitterProf. dr. Gaby Jacobs
hoogleraar humanistisch geestelijke verzorging
universitair hoofddocentendr. Caroline Suransky
universitair hoofddocent Humanistiek in een interculturele samenleving

dr. Wander van der Vaart
universitair hoofddocent Methodologie
bijzonder hooglerarenprof. dr. Arjan Braam
bijzonder hoogleraar Psychiatrie en levensbeschouwing

prof. dr. Geert Smid
bijzonder hoogleraar psychotrauma, verlies en rouw na rampen en geweld
universitair docent / onderzoekerdr. Tina Glasner
universitair docent Onderzoeksmethoden

dr. Carmen Schuhmann
universitair docent geestelijke begeleiding

dr. Wike Seekles
universitair docent geestelijke begeleiding

dr. Cedric Stalpers
universitair docent Onderzoeksmethoden

dr. Joanna Wojtkowiak
universitair docent Psychologische en levensbeschouwelijke aspecten van existentiële begeleiding
onderzoekerdrs. Iris Wierstra
practicumdocentenLotte Huijing
docent praktische Humanistiek

Bianca Lugten,
practicumdocent reflectievaardigheden

Jantine Maaskant
practicumdocent gespreksvaardigheden

Marco Otten
themaleider beroepsvaardigheden, docent Educatie